અમદાવાદ, 15 જુલાઇઃ ચાલુ કેલેન્ડર વર્ષ 2023 દરમિયાન અત્યારસુધીમાં મેઇનબોર્ડ ખાતે 13 આઇપીઓ લિસ્ટિંગ કરાવી ચૂક્યા છે. તે પૈકી 3 આઇપીઓમાં નેગેટિવ જ્યારે 10 આઇપીઓમાં પોઝિટિવ રિટર્ન જોવા મળ્યું છે. સિયેન્ટ ડીએલએમ 90 ટકા રિટર્ન સાથે શિરમોર રહ્યો છો. તો ઉદયશિવકુમાર ઇન્ફ્રા. 16 ટકા નેગેટિવ રિટર્ન સાથે નકારાત્મક સાબિત થયો છે. જોકે, એનએસઇ ઇમર્જ અને બીએસઇ એસએમઇ પ્લેટફોર્મ ખાતે લિસ્ટેડ આઇપીઓની સંખ્યા અને રિટર્નની દ્રષ્ટિએ જોઇએ તો રોકાણકારોને માલામાલ કરાવનારા એસએમઇ આઇપીઓની સંખ્યા આકર્ષક જોવા મળી છે.

2023: મેઇનબોર્ડ આઇપીઓ પર્ફોર્મન્સ એટ એ ગ્લાન્સ

CompanyIssue PriceCurrentProfit/Loss
Senco Gold317404.9527.74%
Cyient DLM265501.4589.23%
ideaForge Technology6721203.3579.07%
HMA Agro585580.3-0.8%
IKIO Lighting285412.644.77%
Nexus Select Trust100114.2114.21%
Mankind Pharma10801818.3568.37%
Avalon Technologies436696.559.75%
Udayshivakumar Infra3529.59-15.46%
Global Surfaces140195.439.57%
Divgi Torq590905.953.54%
Sah Polymers6597.449.85%
Radiant Cash9493.99-0.01%

2023: SME IPO પર્ફોર્મન્સ એટ એ ગ્લાન્સ

CompanyIssue PriceCurrent PriceProfit/Loss
Alphalogic Industries9696.290.3%
Tridhya Tech4242.150.36%
Synoptics Technologies237221.8-6.41%
Global Pet Industries4962.727.96%
Pentagon Rubber70113.1561.64%
Greenchef Appliances87106.522.41%
Essen Speciality Films107136.7527.8%
Magson Retail6578.3520.54%
Veefin Solutions8293.8414.44%
Aatmaj Healthcare6048.85-18.58%
Vilin Bio Med3021.1-29.67%
Cosmic CRF314  
Cell Point10049.05-50.95%
Bizotic Commercial17571.15-59.34%
Urban Enviro100102.152.15%
Spectrum Talent173150.2-13.18%
Sonalis Consumer3082.04173.47%
Kore Digital180201.9512.19%
Comrade Appliances5410492.59%
CFF Fluid Control165264.460.24%
Sahana System135145.47.7%
Infollion Research82177.5116.46%
Hemant Surgical90211134.44%
Proventus Agrocom771115049.16%
Vasa Denticity128394.95208.55%
Crayons Advertising65157.15141.77%
Remus Pharma12293569190.4%
Krishca Strapping54150.8179.26%
Auro Impex7859-24.36%
De Neers Tools101237.85135.5%
Innokaiz India78137.9576.86%
Retina Paints3043.5145.03%
Quicktouch Technologies61139.5128.69%
A G Universal6041.5-30.83%
Pattech Fitwell505816%
Sancode Technologies4760.0127.68%
MOS Utility7686.1513.36%
Infinium Pharma13526797.78%
Exhicon Events64218.65241.64%
Sotac Pharma1111175.41%
Maiden Forging6385.5235.75%
Dev Labtech5157.4712.69%
Command Polymers2825.4-9.29%
Nirman Agri99170.572.22%
Quality Foils609456.67%
Bright Outdoor Media146272.9586.95%
Labelkraft Technologies5580.2645.93%
VELS Film9997.5-1.52%
Sudarshan Pharma7363-13.7%
Prospect Commodities61679.84%
MCON Rasayan40135.5238.75%
Vertexplus Technologies96112.116.77%
Systango Technologies90233.95159.94%
ITCONS E-Solutions5146.15-9.51%
ResGen4760.3828.47%
Srivasavi Adhesive41102.25149.39%
SVJ Enterprises3651.1442.06%
Amanaya Ventures2313.95-39.35%
Patron Exim2711-59.26%
Viaz Tyres6248-22.58%
Sealmatic India225488.75117.22%
Macfos102297.65191.81%
Agarwal Float Glass4233.15-21.07%
Lead Reclaim2556.9127.6%
Indong Tea2627.044%
Shera Energy57106.7587.28%
Earthstahl & Alloys4050.526.25%
Gayatri Rubbers3053.578.33%
Transvoy Logistics7170-1.41%
DHARNI Capital202420%
Aristo Bio-Tech7258.25-19.1%
Ducol Organics78183134.62%
Eastern Logica22527522.22%
Chaman Metallics386673.68%
SVS Ventures207.81-60.95%
Rex Sealing135101.9-24.52%
Anlon Technology100296.15196.15%
RBM Infracon3653.8549.58%
Homesfy Realty197413.5109.9%