મુંબઈ, 2 જૂનઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,81,751 સોદાઓમાં કુલ રૂ.19,937.85 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.5,490.87 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 14436.5 કરોડનો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 46,988 સોદાઓમાં રૂ.2,866.85 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.60,275ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,350 અને નીચામાં રૂ.60,095 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.205 વધી રૂ.60,124ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.30 વધી રૂ.48,370 અને ગોલ્ડ-પેટલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.2 વધી રૂ.6,021ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જૂન વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.207 વધી રૂ.60,240ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.72,999ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,999 અને નીચામાં રૂ.72,575 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.111 વધી રૂ.72,705 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.135 વધી રૂ.72,746 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.136 વધી રૂ.72,748 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.10 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 11,211 સોદાઓમાં રૂ.1,198.55 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ જૂન વાયદો રૂ.718.70ના ભાવે ખૂલી, રૂ.6.50 વધી રૂ.722.40 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.75 વધી રૂ.209.25 તેમ જ સીસું જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.60 વધી રૂ.182ના ભાવ થયા હતા. જસત જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.05 વધી રૂ.210ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જૂન વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.90 વધી રૂ.209.40 સીસુ-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.50 વધી રૂ.181.95 જસત-મિની જૂન વાયદો રૂ.2.90 વધી રૂ.210.25 બોલાઈ રહ્યો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 43,810 સોદાઓમાં રૂ.1,415.74 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,817ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,901 અને નીચામાં રૂ.5,804 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.49 વધી રૂ.5,877 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન વાયદો રૂ.46 વધી રૂ.5,878 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જૂન વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.180ના ભાવે ખૂલી, રૂ..20 ઘટી રૂ.179.80 અને નેચરલ ગેસ-મિની જૂન વાયદો 0.4 ઘટી 180 બોલાઈ રહ્યો હતો.

નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલમાં ઢીલાશ, કોટન-ખાંડીમાં રૂ.280ની વૃદ્ધિ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.9.73 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.59,540ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,000 અને નીચામાં રૂ.59,400 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.280 વધી રૂ.59,820ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.8.50 ઘટી રૂ.950.30 બોલાયો હતો.

પ્રથમ સત્ર સુધીમાં કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.5,491 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 14436.5 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,411.80 કરોડનાં 2,342.628 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,455.05 કરોડનાં 199.538 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.724.84 કરોડનાં 1,237,550 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.690.90 કરોડનાં 38,212,500 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.119.94 કરોડનાં 5,723 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.35.29 કરોડનાં 1,942 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.682.06 કરોડનાં 9,458 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.361.26 કરોડનાં 17,234 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.6.30 કરોડનાં 1,056 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.3.43 કરોડનાં 36 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.