મુંબઈ, 22 સપ્ટેમ્બરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 3,56,042 સોદાઓમાં કુલ રૂ.31,786.13 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.8,574.27 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.23203.26 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 82,088 સોદાઓમાં રૂ.5,098.81 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.58,730ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.58,900 અને નીચામાં રૂ.58,729 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.69 વધી રૂ.58,891ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.200 વધી રૂ.47,990 અને ગોલ્ડ-પેટલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.14 ઘટી રૂ.5,846ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.29 વધી રૂ.58,882ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદામાં રૂ.542નો ઉછાળોઃ સોનું, ક્રૂડ તેલમાં વૃદ્ધિ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.72,993ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.73,765 અને નીચામાં રૂ.72,984 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.542 વધી રૂ.73,610 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.538 વધી રૂ.73,576 અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.519 વધી રૂ.73,586 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.9 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે 15,683 સોદાઓમાં રૂ.1,805.43 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.719.65ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.05 ઘટી રૂ.716.10 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.25 ઘટી રૂ.202.65 તેમ જ સીસું સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.15 વધી રૂ.187ના ભાવ થયા હતા. જસત સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.45 વધી રૂ.224ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.50 ઘટી રૂ.205.90 સીસુ-મિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.30 ઘટી રૂ.187.40 જસત-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.1.50 વધી રૂ.224 બોલાઈ રહ્યો હતો.

મેન્થા તેલના ભાવમાં નરમાઈ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર 41,228 સોદાઓમાં રૂ.1,632.09 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.7,494ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.7,535 અને નીચામાં રૂ.7,443 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.41 વધી રૂ.7,524 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ઓક્ટોબર વાયદો રૂ.39 વધી રૂ.7,515 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.219ના ભાવે ખૂલી, રૂ..30 વધી રૂ.219.10 અને નેચરલ ગેસ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 0.3 વધી 219.2 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોમોડિટીમાં રૂ.8,574 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.23203 કરોડનું ટર્નઓવર

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે રૂ.37.94 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી નવેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.60,980ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,980 અને નીચામાં રૂ.60,700 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.300 વધી રૂ.60,840ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.5.30 ઘટી રૂ.931.10 બોલાયો હતો.

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,717.53 કરોડનાં 2,913.015 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,381.28 કરોડનાં 459.626 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.533.17 કરોડનાં 7,12,060 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,098.92 કરોડનાં 4,77,87,500 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.310.34 કરોડનાં 15,205 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.83.31 કરોડનાં 4,436 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.949.52 કરોડનાં 13,190 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.462.26 કરોડનાં 20,544 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ..88 કરોડનાં 144 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.37.06 કરોડનાં 389.16 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.