કોટન-ખાંડીનો વાયદો રૂ.160 ઘટ્યો, ક્રૂડ તેલ વાયદામાં રૂ.2નો મામૂલી ઘટાડો

મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.54,855ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,030 અને નીચામાં રૂ.54,771ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.94 વધી રૂ.55,005ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.33 વધી રૂ.43,975 અને ગોલ્ડ-પેટલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.2 વધી રૂ.5,433ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.54,987ના ભાવે ખૂલી, રૂ.73 વધી રૂ.55,028ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.61,900ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,997 અને નીચામાં રૂ.61,500ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.142 વધી રૂ.61,959ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.137 વધી રૂ.62,243 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.124 વધી રૂ.62,248 બોલાઈ રહ્યો હતો.

વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,12,717 સોદાઓમાં કુલ રૂ.16,729.78 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.5,728.68 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.10,992.02 કરોડનો હતો. સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 51,395 સોદાઓમાં કુલ રૂ.3,450.20 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે એલ્યુમિનિયમ માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.90 ઘટી રૂ.205.95 અને જસત માર્ચ વાયદો રૂ.0.75 ઘટી રૂ.263ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.25 ઘટી રૂ.752.80 તેમ જ સીસું માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.10 વધી રૂ.183ના ભાવ થયા હતા. 7,628 સોદાઓમાં રૂ.1,001.07 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,285ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,311 અને નીચામાં રૂ.6,256ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.2 ઘટી રૂ.6,303 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.4.50 વધી રૂ.215.50 બોલાઈ રહ્યો હતો. 28,043 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,266.79 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે 28,043 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,266.79 કરોડનો ધંધો થયો હતો. કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો 1 ખાંડીદીઠ રૂ.63,040ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,040 અને નીચામાં રૂ.62,800ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.160 ઘટી રૂ.62,880ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.8.40 વધી રૂ.1040.30 થયો હતો. 28,043 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,266.79 કરોડનો ધંધો થયો હતો.