નવી દિલ્હી: ઓનલાઈન પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેન્ક લિમિટેડ (PPBL) UPI લાઇટ સાથે લાઇવ થઈ ગઈ છે. તે તેના યુઝર્સને ખૂબ જ ઝડપી UPI ચૂકવણી કરવાની મંજૂરી આપે છે જે ક્યારેય નિષ્ફળ થતી નથી. યુઝર્સ સરળ વ્યવહારો માટે તેમના Paytm પેમેન્ટ્સ બેન્ક બચત ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા તેમના UPI Lite એકાઉન્ટને સક્રિય કરી શકે છે. રૂ. 200 સુધીની ચુકવણી માટે UPI લાઇટમાં કોઈ પિનની જરૂર નથી. UPI લાઇટ ખાસ કરીને Paytm એપ પર ઉપલબ્ધ છે. UPI લાઇટ એક એવી સુવિધા છે જે નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (NPCI) દ્વારા બહુવિધ નાના મૂલ્યના UPI વ્યવહારો માટે સક્ષમ છે, જે સૌપ્રથમ Paytm એપ પર લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. યુપીઆઈ લાઇટમાં દિવસમાં બે વખત વધુમાં વધુ રૂ. 2,000 ઉમેરી શકાય છે, કુલ વપરાશની રકમ રૂ. 4,000 સુધી લઈ શકાય છે.

એસએમએસ દ્વારા બેન્કો પાસેથી દૈનિક ચુકવણીની જાણકારી મેળવી શકાશે

UPI લાઇટ દ્વારા કરવામાં આવેલી ચુકવણીઓ પેટીએમ પેમેન્ટ બેંકના વપરાશકર્તાઓને તેમની પાસબુકમાં બહુવિધ એન્ટ્રી કરવાની જરૂરિયાતથી મુક્ત કરે છે. આ નાના મૂલ્યના વ્યવહારો હવે Paytm બેલેન્સ અને ઇતિહાસ વિભાગમાં દેખાશે. NPCI મુજબ તેમની સંબંધિત બેંકો પાસેથી SMS તરીકે UPI Lite દ્વારા કરવામાં આવતી તમામ ચૂકવણીઓનો દૈનિક વ્યવહાર ઇતિહાસ મેળવો.