અમદાવાદ, 10 જુલાઇ

ICICI Pru પર જેફરી: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 700 (પોઝિટિવ)

ટાટા મોટર્સ પર CLSA: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 690 (પોઝિટિવ)

ટાટા મોટર્સ પર GS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 670 (પોઝિટિવ)

M&M પર GS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1730 (પોઝિટિવ)

Nykaa પર MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 184 (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક પર Citi: બેંક પર બાય ફરી શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2200 (પોઝિટિવ)

Citi on Titan: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3280 (પોઝિટિવ)

Delhivery પર Emkay : કંપની પર બાય શરૂ કરો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 465 (પોઝિટિવ)

યુનાઈટેડ સ્પિરિટ્સ પર મેક્વેરી: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 700 (તટસ્થ)

Nykaa: પર મેક્વેરીઃ કંપની પર અંડરપર્ફોર્મ જાળવી રાખે છે, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 117 (તટસ્થ)

MS પર Titan: કંપની પર સમાન વેઇટેજમાં ડાઉનગ્રેડ, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3207 (તટસ્થ)

રિલાયન્સ ઇન્ડ: પર મેક્વેરી કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2100 (તટસ્થ)

TVS મોટર્સ પર GS: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 1330 (તટસ્થ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)