મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.55,402ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,435 અને નીચામાં રૂ.55,132 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.290 ઘટી રૂ.55,186ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.32 વધી રૂ.44,375 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.20 વધી રૂ.5,457ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.55,549ના ભાવે ખૂલી, રૂ.60 ઘટી રૂ.55,387ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.62,915ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,963 અને નીચામાં રૂ.62,462 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.234 ઘટી રૂ.62,730 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.393 ઘટી રૂ.62,573 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.400 ઘટી રૂ.62,581 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં 11,20,500 બેરલના વોલ્યુમ સાથે વાયદાના ભાવમાં રૂ.93ની વૃદ્ધિ

MCX પર 58,467 સોદાઓમાં કુલ રૂ.3,445.13 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1,99,972 સોદાઓમાં કુલ રૂ.14,995.34 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6397.26 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.8582.6 કરોડનો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.2.10 ઘટી રૂ.207.40 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.2.05 ઘટી રૂ.267ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.50 વધી રૂ.758.70 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.80 ઘટી રૂ.182ના ભાવ થયા હતા. MCX ખાતે 11,421 સોદાઓમાં રૂ.1,579.20 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,288ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,371 અને નીચામાં રૂ.6,288 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.93 વધી રૂ.6,366 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.0.40 વધી રૂ.224.20 બોલાઈ રહ્યો હતો. MCX પર 26,929 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,361.84 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો 1 ખાંડીદીઠ રૂ.63,280ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,280 અને નીચામાં રૂ.63,080 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.140 ઘટી રૂ.63,180ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.13 ઘટી રૂ.1047.60 થયો હતો. 157 સોદાઓમાં રૂ.11.09 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.