મુંબઈ, 11 સપ્ટેમ્બરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 3,22,187 સોદાઓમાં કુલ રૂ.31,303.8 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,035.51 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.25261.21 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 49,267 સોદાઓમાં રૂ.3,730.16 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.58,930ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,099 અને નીચામાં રૂ.58,920ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.148 વધી રૂ.59,046ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.35 વધી રૂ.47,943 અને ગોલ્ડ-પેટલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.5 વધી રૂ.5,879ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.143 વધી રૂ.59,048ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,711ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,297 અને નીચામાં રૂ.71,700ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.512 વધી રૂ.72,075ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.433 વધી રૂ.72,118 અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.442 વધી રૂ.72,121 બોલાઈ રહ્યો હતો.

મેન્થા તેલ ઢીલુ, બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.7 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 9,757 સોદાઓમાં રૂ.1,120.75 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.724.15ના ભાવે ખૂલી, રૂ.7.75 વધી રૂ.728.90 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.35 વધી રૂ.201.20 તેમ જ સીસું સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1 વધી રૂ.188ના ભાવ થયા હતા. જસત સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.35 વધી રૂ.220ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.35 વધી રૂ.201.40 સીસુ-મિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.85 વધી રૂ.188.10 જસત-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.2.15 વધી રૂ.219.60 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં નરમાઈનો માહોલ, કોટન-ખાંડી વાયદો રૂ.540 સુધર્યો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 30,143 સોદાઓમાં રૂ.1,165.09 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.7,215ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.7,239 અને નીચામાં રૂ.7,197ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.37 ઘટી રૂ.7,221 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.30 ઘટી રૂ.7,216 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.215ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.70 ઘટી રૂ.213.20 અને નેચરલ ગેસ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 2.7 ઘટી 213.7 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.19.51 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી નવેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.60,880ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,000 અને નીચામાં રૂ.60,880ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.540 વધી રૂ.60,920ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.20.30 ઘટી રૂ.936.60 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.6,036 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.25261 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,501.08 કરોડનાં 2,538.732 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,229.08 કરોડનાં 308.946 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.507 કરોડનાં 7,02,730 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.658.09 કરોડનાં 3,05,01,500 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.91.68 કરોડનાં 4,554 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.29.14 કરોડનાં 1,550 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.628.85 કરોડનાં 8,645 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.371.08 કરોડનાં 16,889 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.1.46 કરોડનાં 240 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.18.05 કરોડનાં 190.44 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.