મુંબઈ, 19 જુલાઇઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 44,279 સોદાઓમાં રૂ.3,730.07 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.59,765ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,878 અને નીચામાં રૂ.59,675ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.53 ઘટી રૂ.59,710ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.34 વધી રૂ.48,263 અને ગોલ્ડ-પેટલ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.1 વધી રૂ.5,935ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ઓગસ્ટ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.41 ઘટી રૂ.59,592ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.76,156ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.76,254 અને નીચામાં રૂ.75,915ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.81 ઘટી રૂ.76,022ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.95 ઘટી રૂ.75,807 અને ચાંદી-માઈક્રો ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.93 ઘટી રૂ.75,804 બોલાઈ રહ્યો હતો. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,10,103 સોદાઓમાં કુલ રૂ.18,868.68 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,155.36 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 12701.69 કરોડનો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.6,155 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 12701.69 કરોડનું ટર્નઓવર

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 11,679 સોદાઓમાં રૂ.1,328.47 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ જુલાઈ વાયદો રૂ.722.45ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4.90 ઘટી રૂ.719.85 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1 ઘટી રૂ.196.30 તેમ જ સીસું જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 ઘટી રૂ.182ના ભાવ થયા હતા. જસત જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.80 ઘટી રૂ.212ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જુલાઈ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.15 ઘટી રૂ.196.45 સીસુ-મિની જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.45 ઘટી રૂ.181.95 જસત-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.1.80 ઘટી રૂ.212.50 બોલાઈ રહ્યો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 27,127 સોદાઓમાં રૂ.1,084.15 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,210ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,265 અને નીચામાં રૂ.6,188ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.6 વધી રૂ.6,227 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.8 વધી રૂ.6,234 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જુલાઈ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.218ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.60 ઘટી રૂ.215.20 અને નેચરલ ગેસ-મિની જુલાઈ વાયદો 1.5 ઘટી 215.4 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી વાયદામાં રૂ.80નો સુધારોઃ મેન્થા તેલ ઢીલુ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.12.67 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,960ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,140 અને નીચામાં રૂ.56,960ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.80 વધી રૂ.57,100ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.9.80 ઘટી રૂ.879.80 બોલાયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.12 કરોડનાં કામકાજ

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,036.67 કરોડનાં 3,402.457 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,693.40 કરોડનાં 222.297 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.477.13 કરોડનાં 766,250 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.607.02 કરોડનાં 28,151,750 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.151.23 કરોડનાં 7,677 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.33.20 કરોડનાં 1,819 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.791.06 કરોડનાં 10,953 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.352.98 કરોડનાં 16,582 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.2.47 કરોડનાં 432 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.10.20 કરોડનાં 114.48 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.