અમદાવાદ, 6 એપ્રિલઃ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જે એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા અનુસાર એક્સચેન્જના ધ્યાન પર લાવવામાં આવ્યું છે કે મોબાઇલ નંબર “9016478696” અને “7862029937” દ્વારા કાર્યરત “ડિસન્ટ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ” અને “મની ફોરેસ્ટ” નામની સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલ “કીર્તિ પટેલ” નામની વ્યક્તિ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ ટિપ્સ આપી રહી છે અને ખાતરીપૂર્વક/ શેરબજારમાં રોકાણ પર વળતરની ખાતરી આપી રહી છે. રોકાણકારોને ચેતવણી આપવામાં આવે છે અને સલાહ આપવામાં આવે છે કે શેરબજારમાં સૂચક/ ખાતરી/ ગેરંટીકૃત વળતર આપતી કોઈપણ વ્યક્તિ/ સંસ્થાઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી આવી કોઈપણ યોજના/ ઉત્પાદનમાં સબ્સ્ક્રાઇબ ન કરવું કારણ કે કાયદા દ્વારા તે પ્રતિબંધિત છે. એ પણ નોંધનીય છે કે ઉપરોક્ત વ્યક્તિ/એકમો નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડના કોઈપણ રજિસ્ટર્ડ સભ્યના સભ્ય અથવા અધિકૃત વ્યક્તિ તરીકે નોંધાયેલા નથી.

આવી પ્રતિબંધિત યોજનાઓમાં ભાગીદારી રોકાણકારોના પોતાના જોખમ, ખર્ચ અને પરિણામો પર હોય છે કારણ કે આવી યોજનાઓ ન તો એક્સચેન્જ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી છે કે ન તો તેને સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે. રોકાણકારો એ બાબતની ખાસ નોંધ લે કે આવી પ્રતિબંધિત યોજનાઓને લગતા કોઈપણ પ્રકારના વિવાદો માટે રોકાણકારો માટે નીચેનામાંથી કોઈ પણ ઉપાય ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં:

1. એક્સચેન્જના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ રોકાણકારોના રક્ષણના લાભો

2. વિનિમય વિવાદ નિરાકરણ પદ્ધતિ

3. એક્સચેન્જ દ્વારા સંચાલિત રોકાણકારોની ફરિયાદ નિવારણ પદ્ધતિ.