મુંબઇ, 12 એપ્રિલઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે રૂ.52,753.88 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.12,337.41 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 40397.42 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.71,999ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,828 અને નીચામાં રૂ.71,999 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.996 વધી રૂ.72,640ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.975 વધી રૂ.58,651 અને ગોલ્ડ-પેટલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.104 વધી રૂ.7,183ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની મે વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.1,059 વધી રૂ.72,573ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.83,239ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.84,668 અને નીચામાં રૂ.83,238 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.1,368 વધી રૂ.84,215 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,398 વધી રૂ.84,089 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,395 વધી રૂ.84,070 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.19.05 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ એપ્રિલ વાયદો રૂ.819.35ના ભાવે ખૂલી, રૂ.12.95 વધી રૂ.829.50 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.90 વધી રૂ.227 તેમ જ સીસું એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.60 વધી રૂ.188ના ભાવ થયા હતા. જસત એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.5 વધી રૂ.249ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની એપ્રિલ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.2.95 વધી રૂ.227.15 સીસુ-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.45 વધી રૂ.188.15 જસત-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.5.05 વધી રૂ.248.45 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં રૂ.68ની વૃદ્ધિ, નેચરલ ગેસ પણ ઢીલુ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.7,140ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.7,190 અને નીચામાં રૂ.7,134 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.68 વધી રૂ.7,177 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની એપ્રિલ વાયદો રૂ.71 વધી રૂ.7,180 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ એપ્રિલ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.148ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.30 ઘટી રૂ.147.40 અને નેચરલ ગેસ-મિની એપ્રિલ વાયદો 0.6 ઘટી 147.3 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી વાયદો રૂ.180 નરમ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.59,500ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,080 અને નીચામાં રૂ.59,500 ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.180 ઘટી રૂ.59,940ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.80 વધી રૂ.906.20 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.12,337 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 40,397 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.4,363.32 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.5,140.55 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.464.68 કરોડનાં 12,239 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.710.29 કરોડનાં 51,548 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.152.98 કરોડનાં 2,657 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.46.47 કરોડનાં 879 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.888.87 કરોડનાં 4,288 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.557.32 કરોડનાં 8,541 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.8.02 કરોડનાં 28 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.4.91 કરોડનાં 150 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)