અમદાવાદ, 11 સપ્ટેમ્બર

PB Fintech / MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 910  (પોઝિટિવ)

HDFC લાઇફ / MS: કંપની પર વધુ વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 800  (પોઝિટિવ)

Equirius/Zomato: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 135  પર વધારો (ધન)

અપોલો હોસ્પિટલ્સ પર UBS: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 6050  પર વધારો (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક પર GS: બેંક પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 2051  (પોઝિટિવ)

ઉજ્જિવન/ SFB:  કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 56  (પોઝિટિવ)

HCL ટેક /મેક્વેરી: કંપની પર આઉટપરફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1520  (પોઝિટિવ)

બેંક્સ/ નોમુરા: ખરીદવા માટે ટોચના પિક્સ ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, એક્સિસ બેંક અને ICICI બેંક (પોઝિટિવ)

Citi/ Infosys: કંપની પર તટસ્થ જાળવો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1430 (નેચરલ)

 SBIN / MS: કંપની પર સમાન વજન જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 670 (નેચરલ)

ટાટા સ્ટીલ પર રોકાણ કરો: કંપની પર ઘટાડો જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 82 (નેગેટિવ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)