મુંબઈ, 31 ઓગસ્ટઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,45,394 સોદાઓમાં કુલ રૂ.20,237.52 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.5,131.1 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.15095.17 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 42,606 સોદાઓમાં રૂ.2,962.54 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.59,490ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,539 અને નીચામાં રૂ.59,405 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.42 વધી રૂ.59,520ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.120 વધી રૂ.48,020 અને ગોલ્ડ-પેટલ ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.4 ઘટી રૂ.5,892ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.42 વધી રૂ.59,159ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સામસામા રાહ, ક્રૂડ તેલમાં રૂ.70ની વૃદ્ધિ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.74,592ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.74,593 અને નીચામાં રૂ.74,155 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.225 ઘટી રૂ.74,412 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.243 ઘટી રૂ.74,243 અને ચાંદી-માઈક્રો ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.278 ઘટી રૂ.74,188 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.11 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 7,214 સોદાઓમાં રૂ.,775.7 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ ઓગસ્ટ વાયદો રૂ.742.80ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.45 વધી રૂ.736.80 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.80 વધી રૂ.201.30 તેમ જ સીસું સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.25 વધી રૂ.186ના ભાવ થયા હતા. જસત ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.35 ઘટી રૂ.216ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ઓગસ્ટ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.3.55 વધી રૂ.204.10 સીસુ-મિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.15 વધી રૂ.186 જસત-મિની ઓગસ્ટ વાયદો રૂ.1.80 ઘટી રૂ.217.20 બોલાઈ રહ્યો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 34,361 સોદાઓમાં રૂ.1,380.33 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,744ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,812 અને નીચામાં રૂ.6,739 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.70 વધી રૂ.6,805 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.70 વધી રૂ.6,801 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.230ના ભાવે ખૂલી, રૂ.5.80 વધી રૂ.234.30 અને નેચરલ ગેસ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 5.7 વધી 234.3 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.12.53 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.60,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,360 અને નીચામાં રૂ.60,000 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.60 ઘટી રૂ.60,220ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.13.40 ઘટી રૂ.1,001.40 બોલાયો હતો.

પ્રથમ સત્ર સુધીમાં કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.5,131 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.15095 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,127.55 કરોડનાં 1,894.589 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,834.99 કરોડનાં 241.562 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.615.64 કરોડનાં 908,430 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.764.69 કરોડનાં 32,355,750 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.129.32 કરોડનાં 6,414 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.21.96 કરોડનાં 1,180 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.439.09 કરોડનાં 5,973 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.185.33 કરોડનાં 8,546 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.4.62 કરોડનાં 768 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.7.91 કરોડનાં 77.04 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.