મુંબઈ, 6 જુલાઇઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 50,702 સોદાઓમાં રૂ.3,463.63 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.58,638ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.58,639 અને નીચામાં રૂ.58,410 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.148 વધી રૂ.58,621ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.49 વધી રૂ.47,465 અને ગોલ્ડ-પેટલ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.9 વધી રૂ.5,862ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ઓગસ્ટ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.107 વધી રૂ.58,591ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,83,106 સોદાઓમાં કુલ રૂ.22,879.93 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.5,675.95 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.17196.8 કરોડનો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,357ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,661 અને નીચામાં રૂ.71,167 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.74 વધી રૂ.71,431 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.90 વધી રૂ.71,468 અને ચાંદી-માઈક્રો ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.93 વધી રૂ.71,489 બોલાઈ રહ્યો હતો.

મેન્થા તેલ વધ્યુ, બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.7 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 8,399 સોદાઓમાં રૂ.,929.05 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ જુલાઈ વાયદો રૂ.715.35ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.45 ઘટી રૂ.714.80 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.195 તેમ જ સીસું જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.55 ઘટી રૂ.181ના ભાવ થયા હતા. જસત જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 વધી રૂ.214ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જુલાઈ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.195.25 સીસુ-મિની જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.55 ઘટી રૂ.181.60 જસત-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.0.45 વધી રૂ.214.45 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં રૂ.15ની વૃદ્ધિ, નેચરલ ગેસ, કોટન-ખાંડી વાયદામાં નરમાઈનો માહોલ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 35,235 સોદાઓમાં રૂ.1,269.42 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,920ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,973 અને નીચામાં રૂ.5,904 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.15 વધી રૂ.5,947 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.15 વધી રૂ.5,950 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જુલાઈ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.220ના ભાવે ખૂલી, રૂ..60 ઘટી રૂ.220.50 અને નેચરલ ગેસ-મિની જુલાઈ વાયદો 0.5 ઘટી 220.8 બોલાઈ રહ્યો હતો. કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.13.85 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,820ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,000 અને નીચામાં રૂ.56,700 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.320 ઘટી રૂ.56,860ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.10.20 વધી રૂ.904 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.5,676 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.17196 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,584.35 કરોડનાં 2,706.343 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,879.28 કરોડનાં 262.786 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.686.76 કરોડનાં 1,156,140 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.582.66 કરોડનાં 26,540,500 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.71.47 કરોડનાં 3,665 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.54.63 કરોડનાં 3,006 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.551.31 કરોડનાં 7,718 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.251.64 કરોડનાં 11,746 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.6.01 કરોડનાં 1,056 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.7.84 કરોડનાં 86.76 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.