મુંબઈ, 13 જૂનઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.33,854.17 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.8,453.63 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 25392.07 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.71,475ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,578 અને નીચામાં રૂ.71,331ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.460 ઘટી રૂ.71,510ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.196 ઘટી રૂ.58,542 અને ગોલ્ડ-પેટલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.23 ઘટી રૂ.7,113ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જુલાઈ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.446 ઘટી રૂ.71,350ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.88,946ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.88,978 અને નીચામાં રૂ.88,284ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.1,611 ઘટી રૂ.88,834ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,612 ઘટી રૂ.88,762 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,606 ઘટી રૂ.88,756 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.8.47 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ જૂન વાયદો રૂ.860.65ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.85 ઘટી રૂ.863.35 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.60 ઘટી રૂ.234.90 તેમ જ સીસું જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 વધી રૂ.188ના ભાવ થયા હતા. જસત જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.05 ઘટી રૂ.259ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જૂન વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.60 ઘટી રૂ.235.80 સીસુ-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.10 વધી રૂ.188.05 જસત-મિની જૂન વાયદો રૂ.1.10 ઘટી રૂ.259.05 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલનો વાયદો રૂ.49 લપસ્યો, મેન્થા તેલમાં વૃદ્ધિ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,552ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,556 અને નીચામાં રૂ.6,526ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.49 ઘટી રૂ.6,528 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન વાયદો રૂ.48 ઘટી રૂ.6,525 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જૂન વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.253ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4.50 વધી રૂ.257.30 અને નેચરલ ગેસ-મિની જૂન વાયદો 4.5 વધી 257.3 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી વાયદામાં રૂ.220નો ઘટાડો

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,020 અને નીચામાં રૂ.56,000ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.220 ઘટી રૂ.56,000ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.2.80 વધી રૂ.923.60 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.8,454 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 25,392 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,908.33 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.4,598.33 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.163.70 કરોડનાં 5,244 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.684.80 કરોડનાં 30,846 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.126.08 કરોડનાં 1,846 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.29.97 કરોડનાં 600 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.707.82 કરોડનાં 3,282 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.229.54 કરોડનાં 3,220 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.1.08 કરોડનાં 4 લોટ, મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.3.98 કરોડનાં 119 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)