મુંબઇ, 27 મેઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે રૂ.36,305.02 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.8,897.78 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.27376.87 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.71,595ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,750 અને નીચામાં રૂ.71,456ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.484 વધી રૂ.71,740ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની મે કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.374 વધી રૂ.58,251 અને ગોલ્ડ-પેટલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.10 વધી રૂ.7,056ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જૂન વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.360 વધી રૂ.71,740ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

 બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.30.37 કરોડનાં કામકાજ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.91,479ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.92,113 અને નીચામાં રૂ.91,461ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.1,563 વધી રૂ.92,111ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,476 વધી રૂ.91,997 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,476 વધી રૂ.91,980 બોલાઈ રહ્યો હતો.

મેન્થા તેલ, નેચરલ ગેસમાં પણ નરમાઈનો માહોલ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ મે વાયદો રૂ.886.05ના ભાવે ખૂલી, રૂ.5.90 વધી રૂ.888.95 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.50 વધી રૂ.243.30 તેમ જ સીસું મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 વધી રૂ.189ના ભાવ થયા હતા. જસત મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.30 ઘટી રૂ.273ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની મે વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.95 વધી રૂ.243.25 સીસુ-મિની મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.65 ઘટી રૂ.189.10 જસત-મિની મે વાયદો રૂ.0.90 ઘટી રૂ.272.10 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં રૂ.40ની વૃદ્ધિ, કોટન-ખાંડી વાયદો રૂ.580 ઘટ્યો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,490ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,514 અને નીચામાં રૂ.6,469ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.40 વધી રૂ.6,511 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જૂન વાયદો રૂ.43 વધી રૂ.6,511 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ મે વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.208ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4.60 ઘટી રૂ.208.40 અને નેચરલ ગેસ-મિની મે વાયદો 4.6 ઘટી 208.5 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.55,900ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,100 અને નીચામાં રૂ.55,620ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.580 ઘટી રૂ.55,980ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.30.90 ઘટી રૂ.895 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.8,898 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.27,377 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,899.10 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,793.92 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.219.44 કરોડનાં 8,039 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.926.10 કરોડનાં 45,749 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.129.23 કરોડનાં 1,861 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.26.57 કરોડનાં 448 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.641.73 કરોડનાં 2,872 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.251.80 કરોડનાં 3,301 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.30.27 કરોડનાં 111 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.7.97 કરોડનાં 239 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સની વાત કરીએ તો, MCX પર બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.30.37 કરોડનાં 325 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં. ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ બુલડેક્સ વાયદામાં 357 લોટના સ્તરે રહ્યો હતો. બુલડેક્સ મે વાયદો 18,655 પોઈન્ટ ખૂલી, ઉપરમાં 18,723 અને નીચામાં 18,639 બોલાઈ, 84 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 159 પોઈન્ટ વધી 18,710 પોઈન્ટના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)