મુંબઈ, 17 જાન્યુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે રૂ.43,202.99 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.8,321.86 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 34875.35 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,054ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,066 અને નીચામાં રૂ.61,771 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.74 ઘટી રૂ.61,941ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.89 ઘટી રૂ.50,309 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.20 ઘટી રૂ.6,108ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.110 ઘટી રૂ.61,955ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.278 ઘટી રૂ.71,920

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.72,001ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,001 અને નીચામાં રૂ.71,465 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.287 ઘટી રૂ.71,806 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.267 ઘટી રૂ.71,911 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.278 ઘટી રૂ.71,920 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કીમતી અને બિનલોહ ધાતુઓમાં સાર્વત્રિક નરમાઈનો માહોલ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.714.25ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.80 ઘટી રૂ.712.70 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.60 ઘટી રૂ.199.50 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.85 ઘટી રૂ.181ના ભાવ થયા હતા. જસત જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.85 ઘટી રૂ.222ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.35 ઘટી રૂ.200.20 સીસુ-મિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.90 ઘટી રૂ.181.50 જસત-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.2.85 ઘટી રૂ.222.10 બોલાઈ રહ્યો હતો. સ્ટીલ રિબાર ફેબ્રુઆરી 1 ટન દીઠ રૂ.440 ઘટી રૂ.46,270 બંધ થયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં 5.69 કરોડનાં કામકાજ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,997ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,004 અને નીચામાં રૂ.5,881 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.104 ઘટી રૂ.5,899 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.103 ઘટી રૂ.5,903 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.241ના ભાવે ખૂલી, રૂ.8.30 ઘટી રૂ.235.40 અને નેચરલ ગેસ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 8.4 ઘટી 235.7 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી વાયદો રૂ.200 ઢીલો, મેન્થા તેલ પણ ઘટ્યુ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.55,100ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,200 અને નીચામાં રૂ.54,800 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.200 ઘટી રૂ.55,100ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.20 ઘટી રૂ.922.50 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.8,322 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 34,875 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,701.39 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,570.86 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.705.09 કરોડનાં 27,567 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.919.69 કરોડનાં 44,581 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.160.07 કરોડનાં 2,158 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.24.06 કરોડનાં 480 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.649.70 કરોડનાં 3,636 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.303.47 કરોડનાં 4,599 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.5.33 કરોડનાં 20 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.3.54 કરોડનાં 106 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)