અમદાવાદ, 22 ઓગસ્ટ

ભારત ફોર્જ/ નોમુરા: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1157 (પોઝિટિવ)

નોમુરા/ કાર્ટ્રેડ પર: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 678 (પોઝિટિવ)

સિટી/ કાર્ટ્રેડ: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 624(પોઝિટિવ)

Citi / સન ફાર્મા: કંપની પર ખરીદી જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 1275 (પોઝિટિવ)

HDFC બેંક / મેક્વેરી: બેંક પર આઉટપર્ફોર્મ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 2110 (પોઝિટિવ)

બજાજ ફાઇનાન્સ/ BofA: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 8750 (પોઝિટિવ)

LTTS/ MS: કંપની પર સમાન વેઇટેજ જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 3200 (ન્યૂટ્રલ)

સિટી /ઓરો ફાર્મા: કંપની પર વેચવા માટે ડાઉનગ્રેડ, લક્ષ્ય કિંમત રૂ. 750વધારવી (ન્યૂટ્રલ)

નોમુરા/ ટાટા કન્ઝ્યુમર: કંપની પર બાય જાળવી રાખો, લક્ષ્ય કિંમત રૂ 872(ન્યૂટ્રલ)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)