અમદાવાદ, 1 માર્ચઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ દ્વારા પસંદગીની સ્ક્રીપ્સમાં ખરીદી/ વેચાણ / હોલ્ડ માટેની ભલામણ કરવામાં આવી છે. જે રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

CLSA on Hindalco: Upgrade to Buy on Company, target price at Rs 635 (Positive)

Citi on GAIL: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 200 (Positive)

HSBC on HPCL: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 630 (Positive)

HSBC on BPCL: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 860 (Positive)

HSBC on IOC: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 185 (Positive)

Citi on PEL: Maintain Sell on Company, target price at Rs 850 (Neutral)

CLSA on Hindalco: Maintain Buy on Company, target price at Rs 635 (Neutral)

BofA on HPCL: Maintain Neutral on Company, raise target price at Rs 370 (Neutral)

BofA on BPCL: Maintain Neutral on Company, raise target price at Rs 515 (Neutral)

BofA on IOC: Maintain Neutral on Company, raise target price at Rs 165 (Neutral)

Nomura on GUJGAS: Maintain Reduce on Company, target price at Rs 505 (Neutral)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)