અમદાવાદ, 6 ફેબ્રુઆરીઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ, અગ્રણી ફંડ હાઉસ તથા માર્કેટ નિષ્ણાતો દ્વારા ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડ દરમિયાન ખરીદી/ વેચાણ/ હોલ્ડ માટે કરાયેલી ભલામણો રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Citi on LIC Housing: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 725 (Positive)

Citi on Bharti Airtel: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1270 (Positive)

Citi on ONGC: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 285 (Positive)

Citi on Concor: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1053 (Positive)

MOSL on Transport Corp: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1150 (Positive)

MOSL on VBL: Maintain Buy on Company, target price at Rs 1500 (Positive)

Nuvama on VBL: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1492 (Positive)

Jefferies on VBL: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 1480 (Positive)

Emkay on VBL: Maintain Add on Company, target price at Rs 1400 (Positive)

Jefferies on Coforge: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 7400 (Positive)

CLSA on Fusion Micro: Maintain Buy on Company, raise target price at Rs 800 (Positive)

HSBC on Infosys: Downgrades to Neutral on Company, raise target price at Rs 1760 (Neutral)

GS on Metropolis: Maintain Sell on Company, raise target price at Rs 1375 (Neutral)

Macquarie on Bharti Airtel: Maintain Buy on Company, target price at Rs 990 (Neutral)

MS on Bharti Airtel: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 1015 (Neutral)

MS on Astral: Maintain Equal weight on Company, target price at Rs 1909 (Neutral)

MS on Manappuram: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 210 (Neutral)

Macquarie on Kansai Nerolac: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 360 (Neutral)

Bernstein on PayTM: Maintain Outperform on Company, target price at Rs 600 (Neutral)

HSBC on APL LTD: Maintain Hold on Company, target price at Rs 835 (Neutral)

HSBC on UPL: Maintain Buy on Company, cut target price at Rs 550 (Neutral)

HSBC on HDFC Bank: Maintain Buy on Bank, cut target price at Rs 1750 from Rs 1950 (Neutral)

UBS on Ashok Ley: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 190 (Neutral)

MS on Bank India: Downgrades to underweight on Company, cut target price at Rs 125 (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)