અમદાવાદ, 9 ફેબ્રુઆરીઃ ડિસેમ્બર-23ના અંતે પૂરાં થયેલા ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ત્રીજા ત્રિમાસિક માટેના પરીણામો જાહેર કરવાની અંતિમ તારીખ નજીક આવતી જાય છે તેમ પરીણામો જાહેર કરનારી કંપનીઓની સંખ્યા વધી રહી છે. આજે BANDHANBANK, EMAMI, HEROMOTO, MRF, SJVN, TATAPOWER, ZYDUSLIFE સહિત સંખ્યાંબધ કંપનીઓના પરીણામો જાહેર થઇ રહ્યા છે. તે પૈકી પસંદગીની અગ્રણી કંપનીઓના પરીણામો પૂર્વે અગ્રણી બ્રોકરેજ હાઉસ અને ફંડ હાઉસ તથા નિષ્ણાતો દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા અંદાજો રોકાણકારોના અભ્યાસ અર્થે અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 09.02.2024: ALKEM, BAJAJHIND, BANDHANBNK, CAMLINFINE, CAMPUS, CAPLIPOINT, CELLO, CENTRUM, DATAMATICS, DISHTV, DOMS, EASEMYTRIP, EMAMILTD, GLOBUSSPR, GMDCLTD, GODREJIND, GRAUWEIL, HAPPYFORGE, HERANBA, HEROMOTOCO, HINDMOTORS, HONASA, HUDCO, IFCI, INDIGOPNTS, INOXGREEN, INOXWIND, IRFC, ITDC, INOXWIND, KCP, KIRLOSIND, LANDMARK, LUMAXIND, MIDHANI, MOLDTKPAC, MRF, NEOGEN, NIACL, PARAS, PENIND, PFIZER, PIIND, PSPPROJECT, RENUKA, SCI, SJVN, SMLISUZU, TATAPOWER, TEGA, VPRPL, WABAG, ZYDUSLIFE

BANDHANBANK

NII expected at Rs 2539 crore versus Rs 2080 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1731 crore versus Rs 380 crore

Net profit expected to be seen at Rs 786 crore versus of Rs 290 crore

EMAMILTD

Revenue expected at Rs 1001 crore versus Rs 982 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 305 crore versus Rs 293 crore

EBITDA margin expected to be seen at 30.4% versus 29.8%

Net profit expected to be seen at Rs 254 crore versus of Rs 237 crore

HEROMOTO

Revenue expected at Rs 9690 crore versus Rs 8031 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1344 crore versus Rs 924 crore

EBITDA margin expected to be seen at 13.8% versus 11.5%

Net profit expected to be seen at Rs 1049 crore versus of Rs 711 crore

MRF

Revenue expected at Rs 5986 crore versus Rs 5535 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1052 crore versus Rs 548 crore

EBITDA margin expected to be seen at 17.5% versus 9.91%

Net profit expected to be seen at Rs 435 crore versus of Rs 169 crore

PIIND

Revenue expected at Rs 1884 crore versus Rs 1613 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 471 crore versus Rs 415 crore

EBITDA margin expected to be seen at 25.0% versus 25.7%

Net profit expected to be seen at Rs 351 crore versus of Rs 352 crore

SJVN

Revenue expected at Rs 575 crore versus Rs 552 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 448 crore versus Rs 380 crore

EBITDA margin expected to be seen at 77.9% versus 68.9%

Net profit expected to be seen at Rs 315 crore versus of Rs 305 crore

TATAPOWER

Revenue expected at Rs 15,635 crore versus Rs 14,129 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 2860 crore versus Rs 2335 crore

EBITDA margin expected to be seen at 18.3% versus 16.5%

Net profit expected to be seen at Rs 1052 crore versus of Rs 991 crore

ZYDUSLIFE

Revenue expected at Rs 4451 crore versus Rs 4362 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1035 crore versus Rs 956 crore

EBITDA margin expected to be seen at 23.2% versus 21.9%

Net profit expected to be seen at Rs 689 crore versus of Rs 622 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 10.02.2024: ADVENZYMES, AMBER, AUROPHARMA, CHEMCON,DIVISLAB, FLAIR, JAGRAN, KALAMANDIR, MANORAMA, MCX, NAHARSPING, ONGC, TVSELECT, UFLEX, YATHARTH

AMBER

Revenue expected at Rs 1580 crore versus Rs 1348 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 103 crore versus Rs 78.5 crore

EBITDA margin expected to be seen at 6.51% versus 5.82%

Net profit expected to be seen at Rs 22 crore versus of Rs 14 crore

AUROPHARMA

Revenue expected at Rs 7442 crore versus Rs 6407 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 1550 crore versus Rs 953 crore

EBITDA margin expected to be seen at 20.8% versus 14.8%

Net profit expected to be seen at Rs 867 crore versus of Rs 491 crore

DIVISLAB

Revenue expected at Rs 1980 crore versus Rs 1707 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 553 crore versus Rs 408 crore

EBITDA margin expected to be seen at 27.9% versus 23.9%

Net profit expected to be seen at Rs 398 crore versus of Rs 306 crore

MCX

Revenue expected at Rs 179 crore versus Rs 143 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 30 lakhs versus Rs 32.7 crore

Net profit expected to be seen at Rs 1.6 crore versus of Rs 38 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 11.02.2024: Q3FY24 EARNING CALENDAR 02.02.2024: 63MOONS, ADVLIFE, ALLCARGO, ANURAS, ARVINDFASN, ASHOKALC, BANARISUG, BFFL, BFINVEST, BHARATFORG, BHEL, BLS, BLUECHIP, BPL, BPLPHARMA, CHEMPLASTS, COALINDIA, CONCORD, ELGIEQUIP, GPPL, HAL, HEG,  KHADIM, INNOVACAP, KIRLOSENG, MAHASTEEL, MAZDOCK, MOTHERSON, NAUKRI, NESCO, OIL, PATELENG, PHOENIXLTD, PRAVEG, SAIL, SEQUENT, TARC, TRF, TECHCON, VISCO, ZEEL

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)