અમદાવાદ, 9 ફેબ્રુઆરીઃ Q3/2024 માટેના પરીણામોની મોસમ પૂર બહારમાં ખીલી છે. સંખ્યાબંધ કંપનીઓના પરીણામો ધાર્યા કરતાં સારાં આવ્યા છે. તો કેટલીક કંપનીઓના પરીણામો ધારણાથી વિપરીત પણ આવ્યા છે. રોકાણકારોના અભ્યાસ માટે અત્રે વિગતો રજૂ કરીએ છીએ.

BHEL: કંપનીને હરિયાણા પાવર જનરેશન તરફથી ₹5,500 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો (પોઝિટિવ)

IRCTC: કંપનીએ ઉત્તરાખંડમાં પ્રવાસી ટ્રેનો ચલાવવા માટે ઉત્તરાખંડ સરકાર સાથે એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા (પોઝિટિવ)

IREDA: કંપનીને ગિફ્ટ સિટીમાં સબસિડિયરી સ્થાપવા માટે RBIની મંજૂરી મળી (પોઝિટિવ)

Electrotherm: Net Profit at Rs 107.0 crore versus Rs 7.3 crore, Revenue at Rs 1137 crore versus Rs 615 crore (YoY) (Positive)

Motisons Jeweller: Net Profit at Rs 10.7 crore versus Rs 0.9 crore, Revenue at Rs 123.2 crore versus Rs 119.5 crore (YoY) (Positive)

JK Lakshmi Cement: Net Profit at Rs 143.7 crore versus Rs 76.4 crore, Revenue at Rs 1702.8 crore versus Rs 1561.7 crore (YoY) (Positive)

Schneider Electric:: Net Profit at Rs 9 crore versus Rs 4 crore , Revenue at Rs 74.5 crore versus Rs 57.7 crore (YoY) (Positive)

NCC: Net Profit at Rs 230.96 crore versus Rs 168.3 crore, Revenue at Rs 5287.0 crore versus Rs 3963.0 crore (YoY) (Positive)

Honeywell Automation: Net Profit at Rs 127.9 crore versus Rs 106.1 crore, Revenue at Rs 1071.0 crore versus Rs 1017.5 crore (YoY) (Positive)

ITD Cementation: Net Profit at Rs 78.6 crore versus Rs 36.9 crore, Revenue at Rs 2017 crore versus Rs 1327 crore (YoY) (Positive)

Rupa: Net Profit at Rs 20.8 crore versus Rs 5.5 crore, Revenue at Rs 317.0 crore versus Rs 235.0 crore (YoY) (Positive)

HCC: Net Profit at Rs 182 crore versus loss Rs 260 crore, Revenue at Rs 1470 crore versus Rs 2035 crore (YoY) (Positive)

UBL: Net Profit at Rs 86 crore versus loss Rs 1.8 crore, Revenue at Rs 1824 crore versus Rs 1613 crore (YoY) (Positive)

Hexa Tradex: Net Profit at Rs 29.4 crore versus Rs 1.6 crore, Revenue at Rs 40.3 crore versus Rs 3.8 crore (YoY) (Positive)

Sandhar Techno: Net Profit up 27.9% at Rs 25.2 cr vs Rs 19.7 cr, Revenue up 23.1% at Rs 889.5 cr vs Rs 722.6 cr (YoY) (Positive)

Astra Micro: Net Profit at Rs 43.3 crore versus Rs 27.7 crore, Revenue at Rs 234 crore versus Rs 222 crore (YoY) (Positive)

India Shelter: Net Profit at Rs 62.3 crore versus Rs 40.3 crore, Revenue at Rs 177 crore versus Rs 134 crore (YoY) (Positive)

Ircon: Net Profit at Rs 244 crore versus Rs 190 crore, Revenue at Rs 2884 crore versus Rs 2346.0 crore (YoY) (Positive)

Shilpa Med: Net Profit at Rs 4.6 crore versus loss Rs 6.6 crore, Revenue at Rs 286.5 crore versus Rs 262.5 crore (YoY) (Positive)

Dynacons: Net Profit at Rs 13 crore versus Rs 7.5 crore, Revenue at Rs 226 crore versus Rs 172.0 crore (YoY) (Positive)

Suryoday Small Finance: Net Profit at Rs 57.2 crore, up 217 percent, NII at Rs 246 crore, up 34 percent (YoY) (Positive)

Aster DM: Net Profit at Rs 209 crore versus Rs 159 crore, Revenue at Rs 3711 crore versus Rs 3192.0 crore (YoY) (Positive)

SMS Pharma: Net Profit at Rs 12.3 crore versus Rs 5.3 crore, Revenue at Rs 161 crore versus Rs 149 crore (YoY) (Positive)

Orchid Pharma: Net Profit at Rs 29 crore versus Rs 8 crore, Revenue at Rs 221 crore versus Rs 160 crore (YoY) (Positive)

Apollo Hospitals: Net Profit at Rs 245 crore versus Rs 153.5 crore, Revenue at Rs 4851.0 crore versus Rs 4264 crore (YoY) (Positive)

Biocon: Net profit at Rs 660 cr vs loss of Rs 41.8 cr, Revenue up 34.4% at Rs 3,953.7 cr vs Rs 2,941.1 cr (YoY) (Positive)

LIC: Net profit rises 49 percent to Rs.9,444 crore, Net premium income grew 4.67% to Rs 1.17 lakh crore (Positive)

IKIO Lighting: Net Profit at Rs 18.95 crore versus Rs 17.84 crore, Revenue at Rs 120.8 crore versus Rs 115.8 crore (YoY) (Neutral)

Aarti Ind: Net Profit at Rs 124 crore versus Rs 137 crore, Revenue at Rs 1732.0 crore versus Rs 1668.0 crore (YoY) (Neutral)

Escorts: Net Profit at Rs 277 crore versus poll Rs 272 crore, Revenue at Rs 2341.0 crore versus Rs 2291.0 crore (YoY) (Neutral)

Jai Corp: Net Profit at Rs 12.15 crore versus Rs 8.35 crore, Revenue at Rs 114.32 crore versus Rs 134.8 crore (YoY)

(Neutral)

RVNL: Net Profit at Rs 358.6 crore versus Rs 382.4 crore, Revenue at Rs 4689.3.0 crore versus Rs 5012.0 crore (YoY) (Neutral)

Patanjali: Net Profit at Rs 216.5 crore versus Rs 269.2 crore, Revenue at Rs 7910 crore versus Rs 7926.6 crore (YoY) (Neutral)

Gabriel India: Net Profit at Rs 41.2 crore versus Rs 46.4 crore , Revenue at Rs 815 crore versus Rs 864 crore (YoY) (Neutral)

Ramco Cement: Net Profit at Rs 93 crore versus Rs 67 crore, Revenue at Rs 2106 crore versus Rs 2009 crore (YoY) (Neutral)

Linc: Net Profit at Rs 7.5 crore versus Rs 11 crore, Revenue at Rs 120 crore versus Rs 124 crore (YoY) (Neutral)

MSTC: Net Profit at Rs 50.0 crore versus Rs 55.3 crore, Revenue at Rs 185 crore versus Rs 187 crore (YoY) (Neutral)

SKF: Net Profit up 13.3% at Rs 132.2 cr vs Rs 116.7 cr, Revenue up 1.4% at Rs 1,092.3 cr vs Rs 1,077.2 cr (YoY). (Neutral)

Torrent Power: Net Profit down 46.1% at Rs 374 cr vs Rs 695 cr, Revenue down 21.1% at Rs 6366 cr vs Rs 6443 cr (YoY) (Negative)

DCX System: Net Profit at Rs 11.9 cr vs Rs 17.3 cr, Revenue at Rs 198 cr vs Rs 360 cr (YoY) (Negative)

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)