મુંબઈ, 15 સપ્ટેમ્બરઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 4,51,442 સોદાઓમાં કુલ રૂ.44,195.92 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.9,698.7 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.34473.69 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 86,928 સોદાઓમાં રૂ.6,445.47 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.58,674ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.58,842 અને નીચામાં રૂ.58,673ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.227 વધી રૂ.58,815ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.186 વધી રૂ.47,762 અને ગોલ્ડ-પેટલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.21 વધી રૂ.5,864ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.219 વધી રૂ.58,827ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનાનો વાયદામાં રૂ.227 અને ચાંદીમાં રૂ.1,236નો ઉછાળોઃ ક્રૂડ તેલમાં વૃદ્ધિ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,260ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,318 અને નીચામાં રૂ.71,260ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.1,236 વધી રૂ.72,218ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,158 વધી રૂ.72,209 અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,136 વધી રૂ.72,238 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 11,842 સોદાઓમાં રૂ.1,340.4 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.740.40ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.30 ઘટી રૂ.736.80 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.50 ઘટી રૂ.202.25 તેમ જ સીસું સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.90 વધી રૂ.189ના ભાવ થયા હતા. જસત સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.30 વધી રૂ.226ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.35 ઘટી રૂ.202.80 સીસુ-મિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.80 વધી રૂ.188.95 જસત-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.0.35 વધી રૂ.226.05 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.24 કરોડનાં કામકાજ, મેન્થા તેલમાં મામૂલી સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 43,327 સોદાઓમાં રૂ.1,893.28 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.7,544ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.7,568 અને નીચામાં રૂ.7,494ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.25 વધી રૂ.7,526 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.32 વધી રૂ.7,530 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.226ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.90 ઘટી રૂ.224.70 અને નેચરલ ગેસ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 ઘટી 225 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.19.55 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી નવેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.60,660ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,660 અને નીચામાં રૂ.60,660ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.320 ઘટી રૂ.60,660ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.8 વધી રૂ.942.80 બોલાયો હતો.

કોમોડિટીમાં રૂ.9,699 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.34473 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,429.67 કરોડનાં 4,125.494 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.4,015.80 કરોડનાં 557.513 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.829.82 કરોડનાં 11,04,030 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,063.46 કરોડનાં 4,66,28,500 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.206.68 કરોડનાં 10,147 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.36.16 કરોડનાં 1,908 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.734.44 કરોડનાં 9,938 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.363.12 કરોડનાં 16,023 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ..29 કરોડનાં 48 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.19.26 કરોડનાં 202.32 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.