મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.56,611ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,867 અને નીચામાં રૂ.56,580 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.228 વધી રૂ.56,725ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.17 વધી રૂ.45,238 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.10 વધી રૂ.5,575ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.56,560ના ભાવે ખૂલી, રૂ.166 વધી રૂ.56,652ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.66,415ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.66,674 અને નીચામાં રૂ.65,851 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.207 ઘટી રૂ.65,937 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.231 ઘટી રૂ.66,173 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.235 ઘટી રૂ.66,190 બોલાઈ રહ્યો હતો. સોના-ચાંદીમાં MCX પર 71,137 સોદાઓમાં કુલ રૂ.5,089.22 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 3,11,269 સોદાઓમાં કુલ રૂ.26,950.67 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7749.3 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.19179.33 કરોડનો હતો.

કોટન ખાંડી, નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલમાં સુધારો

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.20 વધી રૂ.214.30 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.0.80 વધી રૂ.276ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.95 વધી રૂ.775.05 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.30 વધી રૂ.185ના ભાવ થયા હતા. 6,946 સોદાઓમાં રૂ.1,147.27 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,544ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,591 અને નીચામાં રૂ.6,519 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.118 ઘટી રૂ.6,528 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.5.50 વધી રૂ.206.70 બોલાઈ રહ્યો હતો. 30,984 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,494.80 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે કોટન ખાંડી ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 ખાંડીદીઠ રૂ.63,820ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.64,100 અને નીચામાં રૂ.63,800 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.20 વધી રૂ.63,920ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.60 વધી રૂ.993.60 થયો હતો. 187 સોદાઓમાં રૂ.18.01 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.