મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,75,134 સોદાઓમાં કુલ રૂ.19,819.50 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ. 11033.5 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 8754.75 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.54,157ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.54,222 અને નીચામાં રૂ.54,005 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.83 વધી રૂ.54,190ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.35 ઘટી રૂ.43,455 અને ગોલ્ડ-પેટલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.1 વધી રૂ.5,339ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.53,855ના ભાવે ખૂલી, રૂ.71 વધી રૂ.53,866ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.67,673ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.67,801 અને નીચામાં રૂ.66,736 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ. 600 ઘટી રૂ.67,218 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ. 565 ઘટી રૂ.67,246 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.574 ઘટી રૂ.67,245 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ ડિસેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.15 વધી રૂ.211.25 અને જસત ડિસેમ્બર વાયદો રૂ.4.45 ઘટી રૂ.276ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.75 ઘટી રૂ.699.50 તેમ જ સીસું ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.185ના ભાવ થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં ક્રૂડ તેલ ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,326ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,326 અને નીચામાં રૂ.6,133 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.227 ઘટી રૂ.6,159 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ ડિસેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.35.20 ઘટી રૂ.541.60 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં કોટન ડિસેમ્બર વાયદો 1 ગાંસડીદીઠ રૂ.31,200ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.31,400 અને નીચામાં રૂ.30,720 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.370 ઘટી રૂ.30,780ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.17.10 ઘટી રૂ.999.40 થયો હતો.