મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.56,641ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,850 અને નીચામાં રૂ.56,603ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.192 વધી રૂ.56,738ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.178 વધી રૂ.45,387 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.11 વધી રૂ.5,570ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.56,540ના ભાવે ખૂલી, રૂ.224 વધી રૂ.56,667ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.68,654ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.69,144 અને નીચામાં રૂ.68,580ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.496 વધી રૂ.68,855ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.432 વધી રૂ.68,861 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.441 વધી રૂ.68,848 બોલાઈ રહ્યો હતો. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,50,064 સોદાઓમાં કુલ રૂ.17,823.57 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.9,280.46 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.8,494.05 કરોડનો હતો. સોના-ચાંદીમાં MCX પર 89,712 સોદાઓમાં કુલ રૂ.5,537.80 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલના વાયદાના ભાવમાં સાર્વત્રિક નરમાઈઃ ક્રૂડ તેલમાં વૃદ્ધિ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.75 વધી રૂ.220.85 અને જસત જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.0.40 વધી રૂ.296ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.90 ઘટી રૂ.774.30 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.15 ઘટી રૂ.189ના ભાવ થયા હતા. MCX ખાતે 12,776 સોદાઓમાં રૂ.2,203.50 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,588ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,634 અને નીચામાં રૂ.6,564ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.30 વધી રૂ.6,608 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.7.60 ઘટી રૂ.261.20 બોલાઈ રહ્યો હતો. 34,270 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,519.91 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.50 ઘટી રૂ.1018.50 થયો હતો. 421 સોદાઓમાં રૂ.19.25 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.