મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 84,003 સોદાઓમાં કુલ રૂ.4,997.24 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.57,865ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.58,000 અને નીચામાં રૂ.57,676 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.381 ઘટી રૂ.57,733ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.6 વધી રૂ.46,035 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.12 ઘટી રૂ.5,653ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.57,962ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4 ઘટી રૂ.57,706ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.70,116ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.70,557 અને નીચામાં રૂ.69,730 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.315 ઘટી રૂ.69,889 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.243 ઘટી રૂ.69,880 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.232 ઘટી રૂ.69,876 બોલાઈ રહ્યો હતો. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,25,143 સોદાઓમાં કુલ રૂ.16,330.31 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7263.74 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.9041.4 કરોડનો હતો.

તાંબા સિવાયની બિનલોહ ધાતુઓ નરમઃ નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલ ઢીલા

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.55 ઘટી રૂ.223.65 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.3 ઘટી રૂ.291ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.80 વધી રૂ.778.45 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.90 ઘટી રૂ.185ના ભાવ થયા હતા. MCX ખાતે 6,881 સોદાઓમાં રૂ.1,146.04 કરોડના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં ક્રૂડ તેલ ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,259ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,278 અને નીચામાં રૂ.6,209 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.96 ઘટી રૂ.6,221 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.5.70 ઘટી રૂ.205.70 બોલાઈ રહ્યો હતો. MCX પર 23,389 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,116.68 કરોડનો ધંધો થયો હતો. કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 88 સોદાઓમાં રૂ.3.78 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.10.90 ઘટી રૂ.1014.90 થયો હતો. કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,087.88 કરોડનાં 3,618.256 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં કુલ રૂ.2,909.36 કરોડનાં 413.838 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલના વાયદાઓમાં રૂ.629.66 કરોડનાં 10,08,700 બેરલ અને નેચરલ ગેસના વાયદાઓમાં રૂ.487 કરોડનાં 23665000 એમએમબીટીયૂનો ધંધો થયો હતો. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં રૂ.3.78 કરોડનાં 37.08 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.