મુંબઈ

દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,45,937 સોદાઓમાં કુલ રૂ.19,995.02 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,161.11 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.13825.07 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 43,432 સોદાઓમાં રૂ.3,927.63 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.58,949ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,025 અને નીચામાં રૂ.58,906ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.37 વધી રૂ.58,924ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.70 ઘટી રૂ.47,500 અને ગોલ્ડ-પેટલ ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.14 વધી રૂ.5,879ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.45 વધી રૂ.58,542ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીમાં સ્થિર માહોલ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.73,700ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.73,840 અને નીચામાં રૂ.73,549ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.33 વધી રૂ.73,645ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.6 વધી રૂ.73,469 અને ચાંદી-માઈક્રો ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.62 વધી રૂ.73,516 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓમાં બજાર નરમ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે 7,520 સોદાઓમાં રૂ.,828.71 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ ઓગસ્ટ વાયદો રૂ.734.30ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.25 વધી રૂ.734.80 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.50 વધી રૂ.199.15 તેમ જ સીસું ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.20 વધી રૂ.184ના ભાવ થયા હતા. જસત ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.45 વધી રૂ.215ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.40 વધી રૂ.199.30 સીસુ-મિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.185.30 જસત-મિની ઓગસ્ટ વાયદો રૂ.1.55 વધી રૂ.216 બોલાઈ રહ્યો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર 37,279 સોદાઓમાં રૂ.1,379.52 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,619ના ભાવે ખૂલી, વધી રૂ.6,693 અને નીચામાં રૂ.6,602ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.64 વધી રૂ.6,682 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.62 વધી રૂ.6,679 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.221ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.70 વધી રૂ.222 અને નેચરલ ગેસ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 0.8 વધી 222.5 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,505.90 કરોડનાં 2,556.513 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,421.73 કરોડનાં 323.600 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.509.04 કરોડનાં 7,64,610 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.870.48 કરોડનાં 3,86,05,750 એમએમબીટીયૂનાં કામ થયાં હતાં.