મુંબઈ, 26 ફેબ્રુઆરીઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,327ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,340 અને નીચામાં રૂ.62,198ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.90 ઘટી રૂ.62,255ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.452 વધી રૂ.49,880 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.11 વધી રૂ.6,100ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.63 ઘટી રૂ.61,847ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.70,182ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.70,250 અને નીચામાં રૂ.69,829ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.635 ઘટી રૂ.69,844ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.221 ઘટી રૂ.70,082 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.315 ઘટી રૂ.70,007 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.727.80ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.85 ઘટી રૂ.725.10 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.25 વધી રૂ.197.50 તેમ જ સીસું માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.20 ઘટી રૂ.180ના ભાવ થયા હતા. જસત ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.05 વધી રૂ.216ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.40 વધી રૂ.198.65 સીસુ-મિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.25 ઘટી રૂ.179.40 જસત-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.2.30 વધી રૂ.215 બોલાઈ રહ્યો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,342ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,342 અને નીચામાં રૂ.6,301ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.21 ઘટી રૂ.6,332 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.21 ઘટી રૂ.6,338 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.139ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4.20 વધી રૂ.137.70 અને નેચરલ ગેસ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 4.1 વધી 137.6 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.60,100ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,660 અને નીચામાં રૂ.60,100ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.20 વધી રૂ.60,500ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.4.50 વધી રૂ.905 બોલાયો હતો.