મુંબઈ, 4 સપ્ટેમ્બરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,70,955 સોદાઓમાં કુલ રૂ.22,438.66 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.5,307.42 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.17121.72 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 46,841 સોદાઓમાં રૂ.3,176.84 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.59,570ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,574 અને નીચામાં રૂ.59,365ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.7 ઘટી રૂ.59,388ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.99 વધી રૂ.47,982 અને ગોલ્ડ-પેટલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.5 વધી રૂ.5,918ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.78 વધી રૂ.59,184ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.73,728ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.73,750 અને નીચામાં રૂ.73,023ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.495 ઘટી રૂ.73,049ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.473 ઘટી રૂ.74,608 અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.455 ઘટી રૂ.74,617 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 7,192 સોદાઓમાં રૂ.,771.26 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.743.50ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.05 ઘટી રૂ.736.90 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.35 ઘટી રૂ.202.10 તેમ જ સીસું સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.35 ઘટી રૂ.187ના ભાવ થયા હતા. જસત સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0 કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.221ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.30 ઘટી રૂ.202.30 સીસુ-મિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.10 ઘટી રૂ.187.55 જસત-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.0.05 વધી રૂ.220.65 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં નોમિનલ સુધારો, નેચરલ ગેસમાં નરમાઈ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 36,834 સોદાઓમાં રૂ.1,330.41 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.7,069ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.7,091 અને નીચામાં રૂ.7,051ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.8 વધી રૂ.7,072 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.11 વધી રૂ.7,067 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.228ના ભાવે ખૂલી, રૂ.7.20 ઘટી રૂ.222.60 અને નેચરલ ગેસ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 7 ઘટી 223.1 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી, મેન્થા તેલમાં વૃદ્ધિ, બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.10 કરોડનાં કામકાજ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.28.91 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી નવેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.61,900ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,000 અને નીચામાં રૂ.61,320ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.120 વધી રૂ.61,520ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.3.70 વધી રૂ.1,012.80 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.5,307 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.17,121 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,361.33 કરોડનાં 2,286.720 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,815.51 કરોડનાં 242.211 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.352.75 કરોડનાં 498,750 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.977.66 કરોડનાં 43,188,750 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.94.40 કરોડનાં 4,669 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.68.46 કરોડનાં 3,651 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.419.45 કરોડનાં 5,678 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.188.95 કરોડનાં 8,560 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.4.43 કરોડનાં 720 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.24.48 કરોડનાં 243.72 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.