અમદાવાદ, 3 મેઃ આજે એબીબી ઇન્ડિયા, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ, હવેલ્સ, કેઇસી ઇન્ટરનેશનલ, એમઆરએફ, પેટ્રોનેટ, તાતા કેમિકલ્સ, ટાઇટન સહિતની સંખ્યાબંધ કંપનીઓના પરીણામો જાહેર થઇ રહ્યા છે. તેની માર્કેટ ઉપર સ્ટોક સ્પેસિફિક અસર પડી શકે છે. અત્રે આપેલા પરીણામોના અંદાજો વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ દ્વારા રજૂ કરાયેલા છે. તે માત્ર અંદાજ છે. વાસ્તવિક પરીણામના આંકડાઓ પરિણામને આધિન રહેતાં હોય છે.

AAVAS, ABB, ANURAS, AWL, BAJAJCON, CHOLAFIN, FOSECOIND, GODREJPROP, HAVELLS, ISMTLTD, JYOTHYLAB, KEC, KPRMILL, MOLDTKPAC, MRF, PETRONET, PNBGILTS, RPOWER, RSYSTEMINT, SIS, SOLARINDS, SONACOMS, SONATSOFTW, SULA, TATACHEM, TITAN, VISHNU

ABB INDIA

 Revenue expected at Rs 2279 crore versus Rs 1968 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 230 crore versus Rs 187 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 10.18% versus 9.55%

 Net profit expected to be seen at Rs 187 crore versus Rs 77 crore

GODREJ PROPERTIES

 Revenue expected at Rs 1279 crore versus Rs 1330 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 230 crore versus Rs 258 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 17.94% versus 19.38%

 Net profit expected to be seen at Rs 358 crore versus Rs 260 crore

HAVELLS

 Revenue expected at Rs 4801 crore versus Rs 4426 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 491 crore versus Rs 519 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 10.20% versus 11.75%

 Net profit expected to be seen at Rs 340 crore versus Rs 352 crore

KEC INTERNATIONAL

 Revenue expected at Rs 5065 crore versus Rs 4274 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 273 crore versus Rs 251 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 5.40% versus 5.80%

 Net profit expected to be seen at Rs 81 crore versus Rs 112 crore

MRF

 Revenue expected at Rs 5819 crore versus Rs 5200 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 674 crore versus Rs 527 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 11.60% versus 10.14%

 Net profit expected to be seen at Rs 259 crore versus Rs 156 crore

PETRONET

 Revenue expected at Rs 13,562 crore versus Rs 15,775 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 1154 crore versus Rs 1674 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 8.51% versus 10.61%

 Net profit expected to be seen at Rs 725 crore versus Rs 1196 crore

TATA CHEMICALS

 Revenue expected at Rs 4222 crore versus Rs 3480 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 983 crore versus Rs 472 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 23.28% versus 13.57%

 Net profit expected to be seen at Rs 508 crore versus Rs 463 crore

TITAN

 Revenue expected at Rs 9221 crore versus Rs 7796 crore

 EBITDA expected to be seen at Rs 1032 crore versus Rs 794 crore

 EBITDA margin expected to be seen at 11.19% versus 10.18%

 Net profit expected to be seen at Rs 733 crore versus Rs 564 crore

Q4FY23 EARNING CALENDAR 04.05.2023

ADANIENT, APTUS, BLUESTARCO, BOMDYEING, CEATLTD, DABUR, FSL, HDFC, HEROMOTOCO, IDFC, J&KBANK, MINDSPACE, RESPONIND, SUNDRMFAST, TATAPOWER, TVSMOTOR, UBL

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)