રિઝલ્ટ કેલેન્ડરઃ ઇન્ફીનો નફો રૂ. 6586 કરોડથી વધી રૂ. 6674 કરોડ થવાની ધારણા

અમદાવાદ, 13 એપ્રિલઃ માર્ચ-23ના અંતે પૂરાં થયેલા ક્વાર્ટર/ વર્ષ માટે ટીસીએસના પ્રોત્સાહક પરીણામો જોયા બાદ મોટાભાગના નિષ્ણાતો એવો આશાવાદ સેવી રહ્યા છે કે, ગુરુવારે ઇન્ફોસિસનો ઇન્ફીનો નફો રૂ. 6586 કરોડથી વધી રૂ. 6674 કરોડ થવાની ધારણા છે.

INFOSYS Results Expectations a Glance

Rupee revenue expected at 38911.22 Rs crore versus Rs 38318.0 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 8504.73 crore versus Rs 8242 crore

EBIT margin expected to be seen at 21.85 % versus 21.50 %

Net profit expected to be seen at Rs 6674.0 crore versus Rs 6586.0 crore

Result Calendar 14.04.2023

DEN, TATAMETALI, TINPLATE

Result Calendar 15.04.2023

GTPL, HDFCBANK

HDFCBANK YoY Expectations

NII expected at Rs 23802.0 crore versus Rs 18872.5 crore,

EBIT expected to be seen at Rs 19469.2 crore versus Rs 16357.0 crore

EBIT margin expected to be seen at 58.81% versus 61.70%

Net profit expected to be seen at Rs 12240.9 crore versus Rs 10055.1 crore

Result Calendar 17.04.2023

HATHWAY

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)