અમદાવાદ, 5 એપ્રિલઃ વિવિધ બ્રોકરેજ હાઉસ તેમજ ફંડ હાઉસ દ્વારા સમાચારોના એનાલિસિસના આધારે કરાયેલી ભલામણો આપની માહિતી માટે છે. યોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ અનુસાર ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી ગોઠવવાની ખાસ સલાહ છે.

MS on Bajaj Finance: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 8000/Sh (Positive)

MS on Indusind Bank: Maintain Overweight on Bank, target price at Rs 1525/Sh (Positive)

Citi on Indusind Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1420/Sh (Positive)

Citi on ICICI Bank: Maintain Buy on Bank, target price at Rs 1100/Sh (Positive)

MS on Au Bank: Maintain Overweight on Bank, target price at Rs 835/Sh (Positive)

MS on M&M Fin: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 310/Sh (Positive)

MS on Federal Bank: Maintain Overweight on Bank, target price at Rs 175/Sh (Positive)

CLSA on Hindalco: Maintain Buy on Company, target price at Rs 550/Sh (Positive)

MS on Cyient: Maintain Overweight on Company, target price at Rs 1100/Sh (Positive)

Nomura on Marico: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 565/Sh (Neutral)

Citi on Bajaj Finance: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 6400/Sh (Neutral)

MS on RBL Bank: Maintain Underweight on Bank, target price at Rs 130/Sh (Neutral)

Citi on USL: Maintain Neutral on Company, target price at Rs 815/Sh (Neutral)

(RECOMMENDATION BY KUNVARJI)

 (Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)