અમદાવાદ, 22 એપ્રિલઃ ICICI બેન્કનો માર્ચ 2023ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિકમાં ચોખ્ખો નફો વાર્ષિક ધોરણે 30 ટકા વધીને રૂ. 9,121.9 કરોડ થયો છે. ત્રણ બ્રોકરેજના અંદાજની સરેરાશ મુજબ, માર્ચ 2023ના રોજ પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં બેન્ક રૂ. 8,540-કરોડ નફો નોંધાવે તેવી અપેક્ષા હતી. અગાઉના નાણાકીય વર્ષના સમાન ત્રિમાસિક ગાળામાં રૂ. 7018.71 કરોડનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો. 7 બ્રોકરેજના સરેરાશ અંદાજ મુજબ ચોખ્ખો નફો વાર્ષિક ધોરણે 28% વધીને રૂ. 9,000 કરોડ (YoY) થયો હતો. રિપોર્ટિંગ ક્વાર્ટરમાં વ્યાજની ચોખ્ખી આવક રૂ. 17,500 કરોડની અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી, જે વાર્ષિક ધોરણે 39% વધારે છે. ICICI બેન્કના શેર શુક્રવારે NSE પર રૂ. 6.80 (0.76 ટકા) ઘટી રૂ. 887.60 પર બંધ રહ્યા હતા. બેન્કે શેરદીઠ રૂ. 8 પેટે અંતિમ ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. 36,108.88 કરોડ પર, રિપોર્ટિંગ ક્વાર્ટર માટે કુલ એકલ આવક વાર્ષિક ધોરણે લગભગ 32% વધી હતી. FY22 ના Q4 માં તે રૂ. 27,412.32 કરોડ હતો. બેન્કની સ્ટેન્ડઅલોન આવક 32 ટકા વધી રૂ. 36,108.88 કરોડ થઈ હતી. FY22ના Q4માં તે રૂ. 27,412.32 કરોડ હતી. 31 માર્ચ, 2023ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષમાં કોર ઓપરેટિંગ નફો 28.1% વાર્ષિક ધોરણે વધીને રૂ. 49,139 કરોડ થયો છે.

બેન્કનો વાર્ષિક નફો 37 ટકા વધી રૂ. 31896 કરોડ થયો

31 માર્ચ, 2023ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે, PAT વાર્ષિક ધોરણે 36.7% વધીને રૂ. 31,896 કરોડ થયો છે. 31 માર્ચના અંતે કુલ થાપણો વાર્ષિક ધોરણે 10.9% વધીને રૂ. 1,180,841 કરોડ ($143.7 અબજ ) થઈ છે. CASA રેશિયો Q4-2023માં 43.6% હતો. ડોમેસ્ટિક લોન પોર્ટફોલિયો વાર્ષિક ધોરણે 20.5% વધ્યો છે. નેટ NPA રેશિયો 31 માર્ચ, 2023ના રોજ ઘટીને 0.48% થયો, જે 31 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ 0.55% હતો, જ્યારે નોન-પરફોર્મિંગ એસેટ્સ પર પ્રોવિઝન કવરેજ રેશિયો 31 માર્ચ, 2023ના રોજ 82.8% હતો.