મુંબઈ, 9 ઓક્ટોબરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં સોમવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 5,78,714 સોદાઓમાં કુલ રૂ.54,523.81 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.10,334.06 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 44178.22 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 89,896 સોદાઓમાં રૂ.5,700.61 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.57,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,561 અને નીચામાં રૂ.57000ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.559 વધી રૂ.57,430ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.339 વધી રૂ.46,335 અને ગોલ્ડ-પેટલ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.54 વધી રૂ.5,765ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની નવેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.560 વધી રૂ.57,142ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.68,740ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.69,200 અને નીચામાં રૂ.68,525 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.504 વધી રૂ.68,674 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.533 વધી રૂ.68,759 અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.505 વધી રૂ.68,799 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.10,334 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 44178.22 કરોડનું ટર્નઓવર

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે 8366 સોદાઓમાં રૂ.,962.96 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ ઓક્ટોબર વાયદો રૂ.707.00ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4.40 વધી રૂ.710.30 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.65 વધી રૂ.206.40 તેમ જ સીસું ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.50 વધી રૂ.188ના ભાવ થયા હતા. જસત ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.20 વધી રૂ.224ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.70 વધી રૂ.208.45 સીસુ-મિની ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.30 વધી રૂ.188.20 જસત-મિની ઓક્ટોબર વાયદો રૂ.1.20 વધી રૂ.224.10 બોલાઈ રહ્યો હતો.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર 65,232 સોદાઓમાં રૂ.3,660.19 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.7,047ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.7,189 અને નીચામાં રૂ.7,047 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.281 વધી રૂ.7,156 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ઓક્ટોબર વાયદો રૂ.282 વધી રૂ.7,156 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ ઓક્ટોબર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.280ના ભાવે ખૂલી, રૂ.8.60 વધી રૂ.284.50 અને નેચરલ ગેસ-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 8.9 વધી 284.6 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.12 કરોડનાં કામકાજ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે રૂ.10.30 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી નવેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.60,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,000 અને નીચામાં રૂ.59,900 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.120 વધી રૂ.59,960ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.4.70 ઘટી રૂ.933.50 બોલાયો હતો.

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,585.11 કરોડનાં 4,502.216 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,115.50 કરોડનાં 451.276 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,340.41 કરોડનાં 18,75,860 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.2,319.78 કરોડનાં 8,05,72,000 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.137.42 કરોડનાં 6,655 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.63.65 કરોડનાં 3,378 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.512.90 કરોડનાં 7,203 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.248.99 કરોડનાં 11,076 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ..58 કરોડનાં 96 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.9.72 કરોડનાં 103.68 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.