મુંબઈ, 11 ડિસેમ્બરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.25,588.22 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.4,581.51 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.21,004.38 કરોડનો હતો.  કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,146ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,235 અને નીચામાં રૂ.62,077ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.164 વધી રૂ.62,160ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.129 વધી રૂ.50,385 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.4 વધી રૂ.6,129ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.139 વધી રૂ.62,186ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોના-ચાંદીના વાયદાઓમાં સીમિત રેન્જમાં સુધારો

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.72,066ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.72,320 અને નીચામાં રૂ.72,016ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.134 વધી રૂ.72,103ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.102 વધી રૂ.72,187 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.120 વધી રૂ.72,200 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.717.95ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.25 વધી રૂ.719.65 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.50 વધી રૂ.203.35 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.45 વધી રૂ.183ના ભાવ થયા હતા. જસત જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.95 વધી રૂ.224ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.40 વધી રૂ.203.65 સીસુ-મિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.55 વધી રૂ.182.85 જસત-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.1 વધી રૂ.223.90 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં 2.33 કરોડનાં કામકાજ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,950ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,031 અને નીચામાં રૂ.5,932ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.97 વધી રૂ.6,028 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.91 વધી રૂ.6,031 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.249ના ભાવે ખૂલી, રૂ.0.20 વધી રૂ.249 અને નેચરલ ગેસ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 0.1 વધી 249.2 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડીમાં રૂ.220ની નરમાઈ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.55,520ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,520 અને નીચામાં રૂ.55,400ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.220 ઘટી રૂ.55,400ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.30 વધી રૂ.925.80 બોલાયો હતો.

નેચરલ ગેસ, મેન્થા તેલ વધ્યા

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,478.94 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,203.91 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.383.69 કરોડનાં 13,405 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.931.75 કરોડનાં 43,372 લોટ નાં કામ થયાં હતાં.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.4,582 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.21,004 કરોડનું ટર્નઓવર

બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.38.12 કરોડનાં 623 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.15.95 કરોડનાં 352 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.311.22 કરોડનાં 1,728 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.125.12 કરોડનાં 1,931 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.2.68 કરોડનાં 10 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.1.07 કરોડનાં 32 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)