મુંબઇ, 2માર્ચઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.55,777ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,925 અને નીચામાં રૂ.55,734 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.37 વધી રૂ.55,867ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.64 ઘટી રૂ.44,485 અને ગોલ્ડ-પેટલ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.5 ઘટી રૂ.5,505ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.55,935ના ભાવે ખૂલી, રૂ.172 ઘટી રૂ.55,875ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.63,589ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,801 અને નીચામાં રૂ.63,193 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.594 ઘટી રૂ.63,341 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.380 ઘટી રૂ.64,390 અને ચાંદી-માઈક્રો એપ્રિલ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.363 ઘટી રૂ.64,411 બોલાઈ રહ્યો હતો. સોના-ચાંદીમાં 55,532 સોદાઓમાં કુલ રૂ.3,648.97 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,15,488 સોદાઓમાં કુલ રૂ.16,959.11 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.7251.78 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.9694.28 કરોડનો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં 15,98,600 બેરલના વોલ્યુમ સાથે વાયદાના ભાવમાં રૂ.110ની વૃદ્ધિ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે એલ્યુમિનિયમ માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.95 ઘટી રૂ.211.45 અને જસત માર્ચ વાયદો રૂ.2.60 ઘટી રૂ.273ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.11.15 ઘટી રૂ.765 તેમ જ સીસું માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.90 ઘટી રૂ.184ના ભાવ થયા હતા. 14,748 સોદાઓમાં રૂ.1,910.36 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,380ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,476 અને નીચામાં રૂ.6,380 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.110 વધી રૂ.6,469 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.1.90 વધી રૂ.229.50 બોલાઈ રહ્યો હતો. 29,139 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,684.01 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો 1 ખાંડીદીઠ રૂ.63,700ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,780 અને નીચામાં રૂ.63,600 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.180 વધી રૂ.63,700ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.0.60 ઘટી રૂ.1039 થયો હતો. 86 સોદાઓમાં રૂ.8.44 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.