મુંબઈ, 2 મેઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.59,755ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.60,042 અને નીચામાં રૂ.59,700ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.249 વધી રૂ.60,013ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની મે કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.94 વધી રૂ.48,101 અને ગોલ્ડ-પેટલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.14 વધી રૂ.6,018ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જૂન વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.207 વધી રૂ.60,025ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.74,133ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.74,155 અને નીચામાં રૂ.73,601ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.400 ઘટી રૂ.73,843ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.423 ઘટી રૂ.74,918 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.415 ઘટી રૂ.74,918 બોલાઈ રહ્યો હતો.

વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં મંગળવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,47,550 સોદાઓમાં કુલ રૂ.17,849.98 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,736.94 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 11062.42 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 67,557 સોદાઓમાં રૂ.4,360.4 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે તાંબુ મે વાયદો રૂ.749.85ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.90 ઘટી રૂ.747 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.55 ઘટી રૂ.210.10 તેમ જ સીસું મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.55 વધી રૂ.185ના ભાવ થયા હતા. જસત મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.05 ઘટી રૂ.234ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની મે વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.40 ઘટી રૂ.210.35 સીસુ-મિની મે કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.55 વધી રૂ.184.80 જસત-મિની મે વાયદો રૂ.3.10 ઘટી રૂ.233.95 બોલાઈ રહ્યો હતો. 11,412 સોદાઓમાં રૂ.1,185.05 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ મે વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,278ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,278 અને નીચામાં રૂ.6,162ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.30 વધી રૂ.6,182 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની મે વાયદો રૂ.31 વધી રૂ.6,183 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ મે વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.189ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.70 વધી રૂ.191.50 અને નેચરલ ગેસ-મિની મે વાયદો 1.7 વધી 191.8 બોલાઈ રહ્યો હતો. 35,190 સોદાઓમાં રૂ.1,183.42 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કોટન-ખાંડીના વાયદામાં સુધારોઃ મેન્થા તેલમાં ઢીલાશ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે કોટન ખાંડી જૂન વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.62,900ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,120 અને નીચામાં રૂ.62,900ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.180 વધી રૂ.63,060ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ મે કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.20 ઘટી રૂ.972.50 બોલાયો હતો. રૂ.8.07 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,810.42 કરોડનાં 3,021.140 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,549.98 કરોડનાં 340.012 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.492.05 કરોડનાં 7,94,040 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.691.37 કરોડનાં 3,58,34,250 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં.

બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.183.34 કરોડનાં 8,697 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.44.32 કરોડનાં 2,402 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.564.36 કરોડનાં 7,538 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.393.03 કરોડનાં 16,704 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.6.35 કરોડનાં 1,008 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.1.72 કરોડનાં 17.64 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.