મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.56,169ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,267 અને નીચામાં રૂ.56,080ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.37 વધી રૂ.56,205ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.28 ઘટી રૂ.44,465 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.13 ઘટી રૂ.5,497ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.56,103ના ભાવે ખૂલી, રૂ.7 વધી રૂ.56,164ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.65,976ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.65,976 અને નીચામાં રૂ.65,580 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ. 172 ઘટી રૂ.65,880 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ. 284 ઘટી રૂ.65,855 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.200 ઘટી રૂ.65,818 બોલાઈ રહ્યો હતો. સોના-ચાંદીમાં 58,953 સોદાઓમાં કુલ રૂ.3,236.06 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,05,699 સોદાઓમાં કુલ રૂ.14,314.99 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ. 6500.71 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 7786.01 કરોડનો હતો.

નેચરલ ગેસ, કોટન-ખાંડીના વાયદા પણ ઢીલા, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ. 6501 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 7786 કરોડનું ટર્નઓવર

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.2.15 ઘટી રૂ.210.05 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.0.05 વધી રૂ.275ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.75 ઘટી રૂ.779.10 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.30 ઘટી રૂ.181ના ભાવ થયા હતા. 11,773 સોદાઓમાં રૂ.1,736.17 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,370ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,370 અને નીચામાં રૂ.6,237 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.87 ઘટી રૂ.6,298 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.10.40 ઘટી રૂ.164.10 બોલાઈ રહ્યો હતો. 34,539 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,506.54 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે કોટન ખાંડી ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 ખાંડીદીઠ રૂ.63,180ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,200 અને નીચામાં રૂ.62,980 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.260 ઘટી રૂ.63,000ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1 વધી રૂ.1013.30 થયો હતો. 263 સોદાઓમાં રૂ.21.94 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.