સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સામસામા રાહઃ કોટન-ખાંડીમાં રૂ.200ની નરમાઈ

મુંબઈઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.55,707ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,790 અને નીચામાં રૂ.55,623 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.67 વધી રૂ.55,654ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.350 વધી રૂ.44,446 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.21 ઘટી રૂ.5,468ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.55,794ના ભાવે ખૂલી, રૂ.78 વધી રૂ.55,708ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો 1 કિલોદીઠ સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.64,389ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.64,450 અને નીચામાં રૂ.63,908 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ. 329 ઘટી રૂ.64,022 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ. 342 ઘટી રૂ.64,250 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.258 ઘટી રૂ.64,210 બોલાઈ રહ્યો હતો. સોના-ચાંદીમાં MCX પર 67,321 સોદાઓમાં કુલ રૂ.4,401.65 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 2,02,383 સોદાઓમાં કુલ રૂ.14,449.48 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ. 7039.22 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 7401.25 કરોડનો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.05 વધી રૂ.207.50 અને જસત ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.3.15 ઘટી રૂ.270ના ભાવ થયા હતા. આ સામે તાંબુ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.10.85 ઘટી રૂ.758.85 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.75 ઘટી રૂ.180ના ભાવ થયા હતા. MCX ખાતે 8,138 સોદાઓમાં રૂ.1,178.67 કરોડના વેપાર થયા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં રૂ.6,286ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,351 અને નીચામાં રૂ.6,286 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.39 વધી રૂ.6,296 બોલાયો હતો, જ્યારે નેચરલ ગેસ માર્ચ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.6.50 વધી રૂ.206.20 બોલાઈ રહ્યો હતો. MCX પર 31,526 સોદાઓમાં કુલ રૂ.1,445.40 કરોડનો ધંધો થયો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં કોટન ખાંડી ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 ખાંડીદીઠ રૂ.63,460ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,500 અને નીચામાં રૂ.63,400 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.200 ઘટી રૂ.63,440ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.15.60 વધી રૂ.1040.10 થયો હતો. MCX ખાતે 228 સોદાઓમાં રૂ.13.50 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા.