મુંબઈ, 28 સપ્ટેમ્બરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ગુરૂવારે પ્રથમ સત્ર સુધીમાં 3,18,405 સોદાઓમાં કુલ રૂ.31,591.78 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.8,316.12 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 23267.33 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં MCX પર 57,865 સોદાઓમાં રૂ.4,892.03 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.57,631ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.57,647 અને નીચામાં રૂ.57,450 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.166 ઘટી રૂ.57,506ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.318 ઘટી રૂ.47,692 અને ગોલ્ડ-પેટલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.48 ઘટી રૂ.5,784ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.126 ઘટી રૂ.57,633ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.70,562ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.70,841 અને નીચામાં રૂ.70,457 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.199 વધી રૂ.70,748 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.177 વધી રૂ.70,869 અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.181 વધી રૂ.70,890 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે 14,727 સોદાઓમાં રૂ.1,768.32 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.704.25ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.10 વધી રૂ.707.45 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.60 વધી રૂ.207.40 તેમ જ સીસું સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.10 વધી રૂ.192ના ભાવ થયા હતા. જસત સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3.25 વધી રૂ.224ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.208.75 સીસુ-મિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.5.10 વધી રૂ.200.00 જસત-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.3.35 વધી રૂ.223.40 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલ ઢીલું, બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.8 કરોડનાં કામકાજ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર 38,133 સોદાઓમાં રૂ.1,644.69 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ઓક્ટોબર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.7,857ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.7,884 અને નીચામાં રૂ.7,740 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.14 ઘટી રૂ.7,778 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ઓક્ટોબર વાયદો રૂ.11 ઘટી રૂ.7,769 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ ઓક્ટોબર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.244ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.30 ઘટી રૂ.241.80 અને નેચરલ ગેસ-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 2.1 ઘટી 242.1 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે રૂ.11.08 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી નવેમ્બર વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.61,000ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.61,000 અને નીચામાં રૂ.60,980 ના મથાળે અથડાઈ, પ્રથમ સત્ર સુધીમાં રૂ.100 વધી રૂ.61,000ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.70 ઘટી રૂ.926.30 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.8,316 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 23267.33 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.3,107.31 કરોડનાં 5,360.342 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,784.72 કરોડનાં 252.104 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.715.58 કરોડનાં 9,17,410 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.929.11 કરોડનાં 3,80,98,250 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.150.49 કરોડનાં 7,288 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.27.38 કરોડનાં 1,464 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.852.82 કરોડનાં 11,950 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.737.63 કરોડનાં 32,755 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.3.22 કરોડનાં 528 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.7.86 કરોડનાં 84.6 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.