મુંબઈ, 19 જાન્યુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં શુક્રવારે રૂ.29,452.87 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.6,262.05 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 23187.21 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.61,876ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,122 અને નીચામાં રૂ.61,840 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.248 વધી રૂ.62,017ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.93 વધી રૂ.50,170 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.15 વધી રૂ.6,110ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.222 વધી રૂ.62,013ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનાના વાયદામાં રૂ.248 અને ચાંદીમાં રૂ.147ની વૃદ્ધિ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,461ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,885 અને નીચામાં રૂ.71,461 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.147 વધી રૂ.71,762 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.110 વધી રૂ.71,830 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.126 વધી રૂ.71,856 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં 3.61 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.714.45ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.95 વધી રૂ.716.30 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.20 વધી રૂ.197.65 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.40 વધી રૂ.181ના ભાવ થયા હતા. જસત જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.55 વધી રૂ.220ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.05 વધી રૂ.198.20 સીસુ-મિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.35 વધી રૂ.180.85 જસત-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.0.70 વધી રૂ.220.25 બોલાઈ રહ્યો હતો.

નેચરલ ગેસ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 5.6 ઘટી 220.1

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,156ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,207 અને નીચામાં રૂ.6,140 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.8 વધી રૂ.6,160 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.12 વધી રૂ.6,163 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.224ના ભાવે ખૂલી, રૂ.5.20 ઘટી રૂ.220.30 અને નેચરલ ગેસ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 5.6 ઘટી 220.1 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી વાયદો રૂ.20 ઘટ્યો, મેન્થા તેલ ઢીલું

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.55,280ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.55,300 અને નીચામાં રૂ.55,200 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.20 ઘટી રૂ.55,220ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.60 ઘટી રૂ.919.20 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.6,262 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 23,187 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.2,031.81 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,563.89 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.448.02 કરોડનાં 16,776 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,214.70 કરોડનાં 58,314 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.122.98 કરોડનાં 1,677 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.27.49 કરોડનાં 472 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.541.41 કરોડનાં 3,021 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.206.10 કરોડનાં 3,381 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.3.20 કરોડનાં 12 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.5.79 કરોડનાં 174 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)