અમદાવાદ, 20 જાન્યુઆરીઃ આજે શનિવારે રાબેતા મુજબ શેરબજારો સવારે 9.15થી 3.30 કલાક દરમયાન ટ્રેડિંગ માટે ચાલુ રહેશે અને સોમવારે બંધ રહેશે. આજે આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક સહિત સંખ્યાબંધ બેન્કિંગ, ફાઇનાન્સ કંપનીઓના પરીણામો જાહેર થશે. તે ઉપરાંત ઇરેડા, પર્સિસ્ટન્સ જેવી અગ્રણી કંપનીઓના પરીણામો ઉપર પણ બજારની નજર રહેશે.

Q3FY24 EARNING CALENDAR 20.01.2024: CANFINHOME, ICICIBANK, IDBI, IDFCFIRSTB, IREDA, J&KBANK, JKCEMENT, KOTAKBANK, PERSISTENT, RAJRATAN, ROSSARI, TATVA, UNIONBANK, WAAREERTL

CANFINHOME YoY

NII expected at Rs 328 crore versus Rs 252 crore

EBIT expected to be seen at Rs 270 crore versus Rs 204 crore

EBIT margin expected to be seen at 82.31% versus 81.16%

Net profit expected to be seen at Rs 3358 crore versus of Rs 2792 crore

ICICIBANK YoY

NII expected at Rs 18431 crore versus Rs 16465 crore

NIM expected to be seen at 4.3% versus 4.65%

Deposit growth expected to be seen at 19.2% versus 10.3%

Net profit expected to be seen at Rs 9946 crore versus of Rs 8312 crore

IDFCFIRSTB

NII expected at Rs 4137 crore versus Rs 3715 crore

EBIT expected to be seen at Rs 1587 crore versus Rs 1261 crore

EBIT margin expected to be seen at 38.36% versus 28.41%

Net profit expected to be seen at Rs 411 crore versus of Rs 360 crore

KOTAKBANK YoY

NII expected at Rs 6514 crore versus Rs 5653 crore

Pre Provision Profit expected to be seen at Rs 4831 crore versus Rs 3850 crore

Net profit expected to be seen at Rs 3358 crore versus of Rs 2792 crore

UNIONBANK YoY

NII expected at Rs 9423 crore versus Rs 8628 crore

Pre Provision Profit expected to be seen at Rs 7122 crore versus Rs 6619 crore

Net profit expected to be seen at Rs 3567 crore versus of Rs 2245 crore

PERSISTENT QoQ

Revenue expected at Rs 2492 crore versus Rs 2412 crore

EBITDA expected to be seen at Rs 432 crore versus Rs 405 crore

EBITDA margin expected to be seen at 17.3% versus 16.8%

Net profit expected to be seen at Rs 280 crore versus of Rs 263 crore

Q3FY24 EARNING CALENDAR 22.01.2024: BHARAT WIRE, CHENNPETRO, COFORGE, COLPAL, INDBANK, MRPL, OBEROIRLTY, SPANDANA, ZENSARTECH, MANINDS

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)