મુંબઈ, 3 જાન્યુઆરીઃ દેશના અગ્રણી કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં રૂ.41,051.95 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.10,536. કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.30,492.79 કરોડનો હતો. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX પર સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું ફેબ્રુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.63,258ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.63,345 અને નીચામાં રૂ.62,842ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.406 ઘટી રૂ.62,851ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.203 ઘટી રૂ.50,940 અને ગોલ્ડ-પેટલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.25 ઘટી રૂ.6,202ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.375 ઘટી રૂ.62,664ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદો 16280 પોઈન્ટના સ્તરે

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.73,971ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.74,126 અને નીચામાં રૂ.72,954ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.1,131 ઘટી રૂ.72,964ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,110 ઘટી રૂ.73,043 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1,093 ઘટી રૂ.73,050 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX ખાતે તાંબુ જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.728.50ના ભાવે ખૂલી, રૂ.5.20 ઘટી રૂ.724.65 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.40 ઘટી રૂ.206.85 તેમ જ સીસું જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.20 ઘટી રૂ.182ના ભાવ થયા હતા. જસત જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.75 ઘટી રૂ.229ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.55 ઘટી રૂ.206.95 સીસુ-મિની જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.15 ઘટી રૂ.182.50 જસત-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.1.65 ઘટી રૂ.228.95 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલ રૂ.54 લપસ્યું, મેન્થા તેલ ઢીલુ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX પર ક્રૂડ તેલ જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.5,882ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.5,903 અને નીચામાં રૂ.5,796ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.54 ઘટી રૂ.5,889 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો રૂ.60 ઘટી રૂ.5,893 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જાન્યુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.215ના ભાવે ખૂલી, રૂ.4.80 વધી રૂ.217.30 અને નેચરલ ગેસ-મિની જાન્યુઆરી વાયદો 4.5 વધી 217.3 બોલાઈ રહ્યો હતો.

નેચરલ ગેસ, કોટન-ખાંડી વાયદાઓમાં સુધારો

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX ખાતે કોટન ખાંડી જાન્યુઆરી વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,200ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,340 અને નીચામાં રૂ.56,080ના મથાળે અથડાઈ, રૂ.40 વધી રૂ.56,200ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.1.10 ઘટી રૂ.921.50 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.10,536 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.30,493 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ સોનાના વાયદાઓમાં રૂ.2,294.15 કરોડનાં 3,633 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 18,082 લોટ્સ, ગોલ્ડ-ગિનીના વાયદાઓમાં રૂ.3.88 કરોડનાં 759 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 3,805 લોટ્સ, સોનું-મિની વાયદાઓમાં રૂ.466.73 કરોડનાં 7,396 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 14,576 લોટ્સ, ગોલ્ડ-પેટલ વાયદાઓમાં રૂ.5.76 કરોડનાં 9,245 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 49,071 લોટ્સ, ચાંદીના વાયદાઓમાં રૂ.2,621.97 કરોડનાં 11,883 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 19,501 લોટ્સ, ચાંદી-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,149.65 કરોડનાં 31,142 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 46,140 લોટ્સ, ચાંદી-માઈક્રો વાયદાઓમાં રૂ.840.64 કરોડનાં 1,13,890 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 1,58,736 લોટ્સ, એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.25.25 કરોડનાં 1,216 લોટ્સનાં કામકાજ અને 1,671 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, એલ્યુમિનિયમના વાયદાઓમાં રૂ.124.79 કરોડનાં 1,204 લોટ્સનાં કામકાજ અને 4,955 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.324 કરોડનાં 1,782 લોટ્સનાં કામકાજ અને 5,820 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, સીસાના વાયદાઓમાં રૂ.22.21 કરોડનાં 243 લોટ્સનાં કામકાજ અને 891 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, સીસું-મિની વાયદાઓમાં રૂ.2.61 કરોડનાં 143 લોટ્સનાં કામકાજ અને 791 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, જસતના વાયદાઓમાં રૂ.188.50 કરોડનાં 1,641 લોટ્સનાં કામકાજ અને 5,057 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.43.48 કરોડનાં 1,891 લોટ્સનાં કામકાજ અને 3,033 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, ક્રૂડ તેલના વાયદાઓમાં રૂ.703.77 કરોડનાં 12,004 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે 19,997 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.107.06 કરોડનાં 18,217 લોટ્સનાં કામકાજ અને 27,609 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, નેચરલ ગેસ-મિનીમાં રૂ.87.57 કરોડનાં 16,447 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે 28,545 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, નેચરલ ગેસમાં રૂ.917.80 કરોડનાં 34,368 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે 42,129 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ, કોટન-ખાંડી વાયદાઓમાં રૂ.7.64 કરોડનાં 28 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે 255 લોટ્સનો ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ અને મેન્થા તેલના વાયદાઓમાં રૂ.4.02 કરોડનાં 121 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 1,196 લોટ્સના સ્તરે રહ્યો હતો.

ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સની વાત કરીએ તો, MCX પર બુલડેક્સ જાન્યુઆરી વાયદો 16,422 પોઈન્ટ ખૂલી, ઉપરમાં 16,429 અને નીચામાં 16,280 બોલાઈ, 149 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે 152 પોઈન્ટ ઘટી 16,280 પોઈન્ટના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. બુલડેક્સ વાયદાઓમાં રૂ.21.28 કરોડનાં 260 લોટ્સનાં કામકાજ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ 251 લોટ્સના સ્તરે રહ્યો હતો.

https://businessgujarat.in/ વેબસાઈટમાં આવતાં news updates મેળવવા માટે નીચેની લિંક ઉપર ક્લિક કરી ફોલો કરો

https://whatsapp.com/channel/0029VaDvQgaDOQIYqUTAu20r

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)