મુંબઈ, 19 જૂનઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.10,312.16 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.2,718.14 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 7593.01 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓગસ્ટ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.71,740ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,775 અને નીચામાં રૂ.71,623 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.31 વધી રૂ.71,770ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.58,067 અને ગોલ્ડ-પેટલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.3 વધી રૂ.7,100ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની જુલાઈ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.20 વધી રૂ.71,523ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

સોનાચાંદીના વાયદામાં સામસામા રાહ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.88,960ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.89,039 અને નીચામાં રૂ.88,710 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.115 ઘટી રૂ.88,965 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.107 ઘટી રૂ.88,833 અને ચાંદી-માઈક્રો જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.129 ઘટી રૂ.88,790 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.1.11 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ તાંબુ જૂન વાયદો રૂ.853ના ભાવે ખૂલી, રૂ.2.20 વધી રૂ.853.75 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.230.10 તેમ જ સીસું જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.05 વધી રૂ.189ના ભાવ થયા હતા. જસત જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.65 વધી રૂ.261ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની જૂન વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.05 ઘટી રૂ.231.15 સીસુ-મિની જૂન કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.80 વધી રૂ.189.40 જસત-મિની જૂન વાયદો રૂ.1.65 વધી રૂ.260.70 બોલાઈ રહ્યો હતો.

મેન્થા તેલ, ક્રૂડ તેલ, નેચરલ ગેસમાં સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ક્રૂડ તેલ જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,732ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,742 અને નીચામાં રૂ.6,710 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.19 વધી રૂ.6,721 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની જુલાઈ વાયદો રૂ.11 વધી રૂ.6,713 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ જૂન વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.245ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.60 વધી રૂ.243.60 અને નેચરલ ગેસ-મિની જૂન વાયદો 1.6 વધી 243.5 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટનખાંડીના વાયદાના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ કોટન ખાંડી જુલાઈ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.56,320ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.56,360 અને નીચામાં રૂ.56,310 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.10 ઘટી રૂ.56,360ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ જૂન કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.3 વધી રૂ.909.40 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.2,718 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 7,593 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.627.16 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.995.68 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.89.59 કરોડનાં 2,981 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.327.82 કરોડનાં 14,680 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.43.24 કરોડનાં 727 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.54.09 કરોડનાં 847 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.406.01 કરોડનાં 1,903 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.169.13 કરોડનાં 2,538 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.1.35 કરોડનાં 5 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.4.07 કરોડનાં 124 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ/ ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)