મુંબઈ, 21 ફેબ્રુઆરીઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ MCX પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં બુધવારે આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે રૂ.16,837.13 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.4,353.33 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ. 12480.43 કરોડનો હતો.

 કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદાઓમાં MCX સોનું એપ્રિલ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 10 ગ્રામદીઠ રૂ.62,211ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.62,279 અને નીચામાં રૂ.62,151 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.58 વધી રૂ.62,225ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.160 વધી રૂ.49,955 અને ગોલ્ડ-પેટલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.3 વધી રૂ.6,097ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની માર્ચ વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.31 વધી રૂ.61,841ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.4,353 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ. 12,480 કરોડનું ટર્નઓવર

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 કિલોદીઠ રૂ.71,381ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.71,460 અને નીચામાં રૂ.71,080 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.111 ઘટી રૂ.71,144 ના સ્તરે બોલાઈ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.47 ઘટી રૂ.71,249 અને ચાંદી-માઈક્રો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.60 ઘટી રૂ.71,240 બોલાઈ રહ્યો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં MCX તાંબુ ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.726.00ના ભાવે ખૂલી, રૂ.1.40 વધી રૂ.726.55 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2 વધી રૂ.201.30 તેમ જ સીસું ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.95 વધી રૂ.178ના ભાવ થયા હતા. જસત ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.05 વધી રૂ.214ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.80 વધી રૂ.200.95 સીસુ-મિની ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.75 વધી રૂ.178.15 જસત-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો રૂ.1.85 વધી રૂ.214 બોલાઈ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલમાં રૂ.55ની નરમાઈ

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં MCX ક્રૂડ તેલ માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 બેરલદીઠ રૂ.6,393ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.6,427 અને નીચામાં રૂ.6,343 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.55 ઘટી રૂ.6,375 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની માર્ચ વાયદો રૂ.54 ઘટી રૂ.6,380 બોલાઈ રહ્યો હતો. નેચરલ ગેસ ફેબ્રુઆરી વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.135ના ભાવે ખૂલી, રૂ.8.30 વધી રૂ.140.10 અને નેચરલ ગેસ-મિની ફેબ્રુઆરી વાયદો 8.2 વધી 140 બોલાઈ રહ્યો હતો.

કોટન-ખાંડી, મેન્થા તેલમાં વૃદ્ધિ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં MCX કોટન ખાંડી માર્ચ વાયદો સત્રની શરૂઆતમાં 1 ખાંડીદીઠ રૂ.59,860ના ભાવે ખૂલી, દિવસ દરમિયાન ઉપરમાં રૂ.59,880 અને નીચામાં રૂ.59,680 ના મથાળે અથડાઈ,  રૂ.160 વધી રૂ.59,700ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.3.50 વધી રૂ.904.50 બોલાયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.3.37 કરોડનાં કામકાજ

કામકાજની દૃષ્ટિએ MCX પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.702.17 કરોડનાં અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.1,561.31 કરોડનાં વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.217.54 કરોડનાં 7,325 લોટ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,068.70 કરોડનાં 76,804 લોટ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.252.05 કરોડનાં 3,911 લોટ સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.27.67 કરોડનાં 479 લોટ તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.249.40 કરોડનાં 1,369 લોટ અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.263.86 કરોડનાં 4,497 લોટના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.5.17 કરોડનાં 18 લોટ મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.5.46 કરોડનાં 167 લોટનાં કામકાજ થયાં હતાં.

(Disclaimer: The information provided here is investment advice only. Investing in the markets is subject to risks and please consult your advisor before investing.)

(સ્પષ્ટતા: અત્રેથી આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની માહિતી કોઇપણ પ્રકારે રોકાણ, ટ્રેડીંગ માટેની સલાહ નથી. બજારોમાં રોકાણ જોખમોને આધીન છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તમારા સલાહકારની સલાહ લો.)