મુંબઈ, 26 ઓગસ્ટઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 18થી 24 ઓગસ્ટ સુધીના સપ્તાહ દરમિયાન 62,77,293 સોદાઓમાં કુલ રૂ.4,85,250.2 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.94,837.79 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.3,90,213.78 કરોડનો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, સપ્તાહ દરમિયાન તા.23 ઓગસ્ટને બુધવારના રોજ ચાંદીના ઓપ્શન્સ કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં રૂ.16,653.51 કરોડનાં 2,275.74 ટનનું ઓલ ટાઈમ હાઈ દૈનિક નોશનલ ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. સમીક્ષા હેઠળના સપ્તાહ દરમિયાન, કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 8,88,893 સોદાઓમાં રૂ.54,589.47 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓક્ટોબર વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 10 ગ્રામદીઠ રૂ.58,370ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.58,895 અને નીચામાં રૂ.58,281ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.521 વધી રૂ.58,811ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.207 ઘટી રૂ.47,245 અને ગોલ્ડ-પેટલ ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.6 વધી રૂ.5,828ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.409 વધી રૂ.58,436ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

ચાંદીના વાયદામાં રૂ.3,550નો જંગી ઉછાળો, સોનું પણ રૂ.521 તેજ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી સપ્ટેમ્બર વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 કિલોદીઠ રૂ.70,440ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.74,084 અને નીચામાં રૂ.69,969ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.3,550 વધી રૂ.73,568ના સ્તરે બંધ થયો હતો. ચાંદી-મિની ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3,076 વધી રૂ.73,258 અને ચાંદી-માઈક્રો ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.3,071 વધી રૂ.73,268 બંધ થયો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.199 કરોડનાં કામકાજ

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે 1,09,280 સોદાઓમાં રૂ.11,449.78 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ ઓગસ્ટ વાયદો રૂ.725ના ભાવે ખૂલી, રૂ.10.15 વધી રૂ.733.75 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.60 વધી રૂ.197.50 તેમ જ સીસું ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0.15 વધી રૂ.184ના ભાવ થયા હતા. જસત ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.65 વધી રૂ.213ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ઓગસ્ટ વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.1.15 વધી રૂ.198.30 સીસુ-મિની ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.0 કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.184.05 જસત-મિની ઓગસ્ટ વાયદો રૂ.2.25 વધી રૂ.212.55 બંધ થયો હતો.

ક્રૂડ તેલનો વાયદો રૂ.134 લપસ્યો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં સપ્તાહ દરમિયાન, એમસીએક્સ પર 7,66,037 સોદાઓમાં રૂ.28,557.47 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 બેરલદીઠ રૂ.6,664ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.6,798 અને નીચામાં રૂ.6,425ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.134 ઘટી રૂ.6,520 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની સપ્ટેમ્બર વાયદો રૂ.128 ઘટી રૂ.6,521 બંધ થયો હતો. નેચરલ ગેસ ઓગસ્ટ વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.218ના ભાવે ખૂલી, રૂ.9 ઘટી રૂ.209.90 અને નેચરલ ગેસ-મિની ઓગસ્ટ વાયદો 9.1 ઘટી 210.1 બંધ થયો હતો.

કોટન-ખાંડી વાયદામાં રૂ.900ની નરમાઈ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં સપ્તાહ દરમિયાન, એમસીએક્સ ખાતે રૂ.241.07 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કોટન ખાંડી ઓગસ્ટ વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 ખાંડીદીઠ રૂ.59,940ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.60,340 અને નીચામાં રૂ.58,920ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.900 ઘટી રૂ.59,020ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.29.80 વધી રૂ.945.70 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.94,838 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.3,90,213 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ સપ્તાહ દરમિયાન, એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.15,197.93 કરોડનાં 25,962.790 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.39,391.54 કરોડનાં 5,432.332 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.8,067.28 કરોડનાં 1,22,08,130 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.20,490.19 કરોડનાં 94,94,05,750 એમએમબીટીયૂનાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,760.73 કરોડનાં 88,748 ટન, સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.299.66 કરોડનાં 16,190 ટન, તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.5,757.97 કરોડનાં 78,770 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.3,631.42 કરોડનાં 1,71,565 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.67.83 કરોડનાં 11,376 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.173.24 કરોડનાં 1735.2 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.