મુંબઈ, 14 ઓક્ટોબરઃ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઓપ્શન્સ અને ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 6 થી 12 ઓક્ટોબર સુધીના સપ્તાહ દરમિયાન 79,11,087 સોદાઓમાં કુલ રૂ.7,62,198.48 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું, જેમાં કોમોડિટી વાયદાનાં કામકાજનો હિસ્સો રૂ.1,06,888.32 કરોડનો અને ઓપ્શન્સનો હિસ્સો રૂ.655213.11 કરોડનો હતો.

કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોના-ચાંદીમાં એમસીએક્સ પર 8,72,581 સોદાઓમાં રૂ.57,839.12 કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ડિસેમ્બર વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 10 ગ્રામદીઠ રૂ.56,735ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.58,235 અને નીચામાં રૂ.56,421 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.1,310 વધી રૂ.57,918ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. આ સામે ગોલ્ડ-ગિની ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ 8 ગ્રામદીઠ રૂ.591 વધી રૂ.46,447 અને ગોલ્ડ-પેટલ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ 1 ગ્રામદીઠ રૂ.110 વધી રૂ.5,801ના ભાવે પહોંચ્યો હતો. સોનું-મિની નવેમ્બર વાયદો 10 ગ્રામદીઠ રૂ.1,258 વધી રૂ.57,613ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો.

બુલડેક્સ વાયદામાં રૂ.97 કરોડનાં કામકાજ

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 કિલોદીઠ રૂ.66,825ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.70,065 અને નીચામાં રૂ.66,614 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.2,306 વધી રૂ.69,074 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2,206 વધી રૂ.69,158 અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2,189 વધી રૂ.69,192 બંધ થયો હતો.

બિનલોહ ધાતુઓના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે 85,527 સોદાઓમાં રૂ.10,412.07 કરોડના વેપાર થયા હતા. તાંબુ ઓક્ટોબર વાયદો રૂ.697.45ના ભાવે ખૂલી, રૂ.3.20 વધી રૂ.699.90 જ્યારે એલ્યુમિનિયમ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.2.00 ઘટી રૂ.203.55 તેમ જ સીસું ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.40 ઘટી રૂ.186ના ભાવ થયા હતા. જસત ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.25 ઘટી રૂ.220ના ભાવ થયા હતા. મિની વાયદાઓમાં એલ્યુમિનિયમ-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 1 કિલોદીઠ રૂ.0.55 ઘટી રૂ.206.25 સીસુ-મિની ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ રૂ.1.10 ઘટી રૂ.186.30 જસત-મિની ઓક્ટોબર વાયદો રૂ.1.20 ઘટી રૂ.220.30 બંધ થયો હતો.

ક્રૂડ તેલ રૂ.24 નરમ, નેચરલ ગેસમાં સુધારો

એનર્જી સેગમેન્ટના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ પર 7,92,683 સોદાઓમાં રૂ.38,572.95 કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ઓક્ટોબર વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 બેરલદીઠ રૂ.6,899ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.7,237 અને નીચામાં રૂ.6,812 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.24 ઘટી રૂ.6,896 બોલાયો હતો, જ્યારે ક્રૂડ તેલ-મિની ઓક્ટોબર વાયદો રૂ.23 ઘટી રૂ.6,897 બંધ થયો હતો. નેચરલ ગેસ ઓક્ટોબર વાયદો 1 એમએમબીટીયૂદીઠ રૂ.264ના ભાવે ખૂલી, રૂ.12.70 વધી રૂ.278.50 અને નેચરલ ગેસ-મિની ઓક્ટોબર વાયદો 12.6 વધી 278.3 બંધ થયો હતો.

કોટન-ખાંડી વાયદો રૂ.1,340 ગબડ્યો, મેન્થા તેલ પણ ઘટ્યુ

કૃષિ કોમોડિટીઝના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ખાતે રૂ.64.18 કરોડનાં કામકાજ થયા હતા. કપાસ એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ રૂ.1,517ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.1,528 અને નીચામાં રૂ.1,517 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.29 ઘટી રૂ.1,523 થયો હતો. કોટન ખાંડી નવેમ્બર વાયદો સપ્તાહના પ્રારંભે 1 ખાંડીદીઠ રૂ.59,800ના ભાવે ખૂલી, સપ્તાહ દરમિયાન ઈન્ટ્રા-ડેમાં ઉપરમાં રૂ.60,100 અને નીચામાં રૂ.58,100 ના મથાળે અથડાઈ, સપ્તાહનાં અંતે રૂ.1,340 ઘટી રૂ.58,660ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. મેન્થા તેલ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ 1 કિલોદીઠ રૂ.12.50 ઘટી રૂ.921.30 બોલાયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં રૂ.1,06,888 કરોડ અને ઓપ્શન્સમાં રૂ.655213 કરોડનું ટર્નઓવર

કામકાજની દૃષ્ટિએ એમસીએક્સ પર કીમતી ધાતુઓમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.19,828.44 કરોડનાં 34,492.370 કિલો અને ચાદીના વિવિધ વાયદાઓમાં રૂ.38,010.68 કરોડનાં 5,529.642 ટનના વેપાર થયા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને ક્રૂડ તેલ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.14,565.54 કરોડનાં 2,06,92,310 બેરલ તથા નેચરલ ગેસ અને નેચરલ ગેસ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.24,007.41 કરોડનાં 85,55,07,750 એમએમબીટીયૂ નાં કામ થયાં હતાં. બિનલોહ ધાતુઓમાં એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.1,088.37 કરોડનાં 52,950 ટન સીસુ અને સીસુ-મિની વાયદાઓમાં રૂ.371.40 કરોડનાં 19,840 ટન તાંબાના વાયદાઓમાં રૂ.6,439.35 કરોડનાં 91,208 ટન અને જસત તથા જસત-મિની વાયદાઓમાં રૂ.2,512.95 કરોડનાં 1,13,025 ટનના વેપાર થયા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટન ખાંડી વાયદામાં રૂ.15.07 કરોડનાં 2,544 ખાંડી મેન્થા તેલ વાયદામાં રૂ.49.05 કરોડનાં 522 ટનનાં કામકાજ થયાં હતાં.