મેઇન બોર્ડ આઇપીઓ કેલેન્ડર

CompanyOpenCloseLot SizeIssue Price (Rs)Size (Rs Cr)
Keys-ne Real-rsNov 14Nov 16  635
Inox Green EnergyNov 11Nov 1523061 – 65740
Kaynes TechnologyNov 10Nov 1425559 – 587857.82
Archean ChemicalNov 09Nov 1136386 – 4071462.31
Five Star Business Fin.Nov 09Nov 1131450 – 4741960.01

રાઇટ્સ ઇશ્યૂ કેલેન્ડર

CompanyOpenCloseRecord DateIssue priceIssue Size (Rs Cr)Renunciation of Rights Entitlements
Compuage InfocomNov23Dec02Nov 1420.0041.58Nov 29
Rungta IrrigationDec09Dec 15Nov 1111.0012.18Dec 12
Transwarranty FinanceNov 15Nov29Nov 0410.0024.46Nov 23
Hilton Metal Forging LtdNov03Nov 11Oct 2055.0033.00Nov 04
Suven Life SciencesOct 31Nov 10Oct 1855.00399.80Nov 03

2022માં લિસ્ટેડ શેર્સની સ્થિતિ

NameIssue Price7-11-22Profit/Loss
Tracxn Technologies8078-2.5%
Electronics Mart India5996.3563.31%
 Harsha Engineers330409.123.97%
 Tamilnad Bank510509.9-0.02%
 Dreamfolks Services326433.933.1%
 Syrma SGS Technology220288.5531.16%
 Aether Industries642936.8545.93%
 eMudhra256333.4530.25%
 Ethos8781016.715.8%
 Paradeep Phosphates4259.4541.55%
 Venus Pipes326759.95133.11%
 Delhivery487396.2-18.64%
 Prudent Corporate630798.626.76%
LIC949633.3-33.27%
 Rainbow Children’s Medicare542845.956.07%
 Campus Activewear292542.9585.94%
 Hariom Pipe Industries153271.5577.48%
 Veranda Learning137307.5124.45%
 Ruchi Soya Industries6501365.15110.02%
 Uma Exports6848.05-29.34%
 Vedant Fashions8661405.0562.25%
 Adani Wilmar230684.15197.46%
AGSTransact Technologies17579.8-54.4%

(તા. 7 નવેમ્બર-22નાં બંધ ભાવની સ્થિતિ અનુસાર)