અમદાવાદઃ AXISCADESએ સપ્ટેમ્બર-22નાઅંતે પૂરાં થયેલા ત્રિમાસિક ગાળા માટે આવકો આગલાં વર્ષના ત્રિમાસિકની સરખામણીએ 43 ટકા વૃદ્ધિ સાથે રૂ. 193.7 કરોડ નોંધાવી છે. કંપનીનો ચોખ્ખો નફો 660 ટકા વધી રૂ. 21.1 કરોડ થયો છે. એન્ડ ટૂ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ અને ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સ પ્રોવાઇડર AXISCADES ટેકનોલોજીસ લિ. એરોસ્પેસ, ડિફેન્સ, હેવિ એન્જિનિયરિંગ, ઓટોમોટિવ, એનર્જી, મેડિકલ અને હેલ્થકેર સેક્ટર્સને સેવાઓ પૂરી પાડે છે.

કંપનીની નાણાકીય કામગીરી એકનજરે

વિગતQ2 FY23  Q1FY23          Q2 FY22    YoY
આવકો1,9371,8331,35143%
EBITDA374227110238%
EBITDA માર્જિન19.3%12.4%8.2%1,110 bps
ચો. નફો211-31728660%
એડજસ્ટેડPAT21112828660%

(આંકડા રૂ. મિલિયનમાં)